Prosero foretar strategiske oppkjøp i Nord-Norge

2020/09/21

Prosero Security Group («Prosero») fortsetter å vokse i det norske markedet, og kjøper nå Securinord AS («Securinord»). Med dette oppkjøpet vil Prosero styrke sin posisjon i Nord-Norge ytterligere, og vil med dette bli enda sterkere innen elektronisk og digital sikkerhet som innbruddsalarm og kameraovervåking i Norge. 

«Oppkjøpet av Securinord styrker posisjonen vår i Nord-Norge, og vil være med på å skape en kobling med de andre selskapene våre i regionen. At Securinord blir en del av Proserogruppen vil gi oss enda større tyngde innen elektronisk sikkerhet, som innbruddsalarmer og kameraovervåking, i Norge generelt, men i Nord-Norge spesielt», sier Mikael Norlander, administrerende direktør i Prosero.

Securinord holder til i Harstad i Nord-Norge, hvor de har en markedsledende posisjon. Plasseringen er strategisk gunstig for Prosero, som allerede har virksomhet i både Tromsø og Bodø.

Securinord ble grunnlagt i 2010 av selskapets nåværende administrerende direktør Jens Christian Helgesen. Securinord tilbyr service og integrering av låser, adgangskontrollsystemer, innbruddsalarmer og kameraovervåking.

«Jeg har flere ganger avstått fra å gå i samtale med de som er interessert i å kjøpe oss opp. Men ved Prosero føler man med stor glede at valget ble rett og man kan fortsatt holder på den lokale forankringen og ikke forsvinner i noe stort konsern. Jeg føler at Prosero ble det rette valget da de ser verdien i ressursene vi har i form av de ansatte samt vi kan få SecuriNord til fortsatt å vokse og utvikle seg. Modellen Prosero tilbyr gir også en forsterket følelse av å være sammen i en del av en større enhet. Vi kan nå utvikle oss videre og ta del i et større faglig miljø», sier Jens Christian Helgesen, administrerende direktør i Securinord.

Securinord har i dag 12 ansatte, og omsetter for cirka 16 millioner kroner. Den tidligere eieren av selskapet har gjennom oppkjøpet blitt partner i Prosero.

Prosero er et av Nordens ledende sikkerhetsselskaper med lang erfaring i bransjen og sterke lokale røtter på 56 steder i Sverige, Norge, Danmark og Finland.
Prosero består av lokalt ledende sikkerhetsselskaper som kombinerer det lille selskapets nærhet og hurtighet med den store sikkerhetsgruppens sikkerhet og digitale ressurser. Prosero tilbyr ekspertise og leverer ledende sikkerhetsteknologier, skreddersydd for hver kunde og applikasjon. Tjenestetilbudet inkluderer rådgivning, integrering, drift, vedlikehold, service og overvåking av alarmer, adgangskontrollsystemer, kamerasystemer, låser og brannsikkerhet. Prosero finnes på 37 steder i Sverige, 12 steder i Norge, 6 steder i Danmark og 1 sted i Finland. Den totale omsetningen utgjør omtrent 1600 millioner SEK.

Kontakt:
MIKAEL NORLANDER
VD, Prosero Security Group
mikael.norlander@prosero.com
+46-707 25 62 75

JENS CHRISTIAN HELGESEN
VD, Securinord
jens.christian.helgesen@securinord.no
+47 90 16 09 05

Alle nyheter