Foto Elin Harstad Iversen/Ringerikes blad

Port Øst slutter seg til Prosero Security Group

2023/03/21

Port Øst AS er en norsk portspesialist som tilbyr skreddersydde porter, branngardiner, bommer og gjerdeløsninger for industri, bedrifter og offentlige virksomheter. Oppkjøpet styrker Proseros omfattende tilbud innen adgangskontroll.

Port Øst AS ble grunnlagt i 2018 som et familieeid selskap av nåværende konsernsjef Thore Lerfaldet. Med svært lang erfaring fra bransjen, gode relasjoner med ledende produsenter og et sterkt team, har Port Øst bygget opp et godt rykte og skapt nære samarbeid med kundene sine. Deres skreddersydde løsninger for porter, branngardiner, bommer, gjerder, rulleporter og garasjeporter finnes i mange ​industrieiendommer, parkeringsanlegg og boligsameier over hele Sørøst-Norge. Med totalansvar fra prosjektering og installasjon til årlig vedlikehold og service, sikres den høyeste kvaliteten på systemene.

Prosero har i dag en bred portefølje av integrerte systemer for sikker og effektiv styring av adgang og flyt knyttet til eiendommer. Tilbudet fra Port Øst er i økende grad etterspurt av Proseros kunder etter hvert som produktene blir stadig mer sammenkoblet og integrert. Oppkjøpet åpner dermed opp for spennende muligheter der Prosero nå kan tilby komplette løsninger og kundetilbud på en enda bedre måte.

Selskapet hadde en omsetning på 35,5 millioner kroner i 2022. De sju ansatte holder til
på hovedkontoret på Sollihøgda i Hole og opererer over hele Sørøst-Norge.

– Vi streber alltid etter å være i forkant av både teknologi og service, som er en av årsakene til den flotte utviklingen vår, sier Thore Lerfaldet, adm.dir hos Port Øst. Sikkerhetsbransjen utvikler seg raskt, og som en del av Prosero vil vi bli sterkere etter hvert som vi fortsetter å utvikle tilbudet vårt. Med vår unike ekspertise vil vi kunne bistå gruppen med spisskompetanse, og vi ser frem til de spennende samarbeidene som dette vil resultere i.

Porter, bommer, garasjeporter og gjerder er viktige for beskyttelsen av en eiendom, og de krever svært nøyaktig tilpasning til lokale forhold og spesifikke bruksområder. Gjennom oppkjøpet av Port Øst får vi på plass en fremstående portspesialist med en rekke tjenester som vil tilføre verdi til hele gruppen, sier Andreas Setting, landssjef hos Prosero. Dette segmentet er svært nært knyttet til Proseros andre tjenester innen adgangskontroll, kontrollsystemer, kameraovervåkning, låser og beslag. Vi er svært glade for at Port Øst nå er en del av gruppen.

Om Prosero Security Group

Prosero er et av Nordens ledende sikkerhetsselskaper med lang erfaring innenfor bransjen og med sterk lokal forankring på mer enn 120 steder i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Prosero består av lokalt ledende sikkerhetsselskaper som kombinerer den lille bedriftens hastighet med sikkerheten til den store sikkerhetsgruppen sammen med digitale kunnskaper. Prosero tilbyr ekspertise og leverer ledende sikkerhetsteknologi tilpasset hver kunde og applikasjon. Tjenestetilbudet inkluderer rådgivning, integrasjon, drift, vedlikehold, service og overvåking av alarmer, adgangsystemer, kamerasystemer, låser og brannsikkerhet. Den totale omsetningen er på over 3,2 milliarder kroner.

Foto: Elin Harstad Iversen/Ringerikes blad

Kontaktpersoner

Andreas Setting
Landssjef, Prosero Norge
E-post: andreas.setting@prosero.com
Tlf.: +47 920 71 999

Thore Lerfaldet
Adm.dir Port Øst AS
E-post: thore@portost.no
Tlf.: +47 911 05 923

Alle nyheter