Prosero kjøper opp markedsledende selskaper med sterke ledere. Gjennom Proseromodellen, en forretningsmodell med desentralisert administrasjon, drives selskapene i samme ånd og under samme merkevare av den lokale lederen, men nå med støtte fra det større fellesskapet og alle fordelene det gir. Operasjonelle og strategiske beslutninger tas lokalt i selskapene med utgangspunkt i eget marked, i nær tilknytning til kundene. Det gir effektive bedrifter der gründerånd, teknisk ekspertise og kundekunnskap for fremtidig utvikling har

støtte fra det store konsernet. Med lokal tilstedeværelse og nært forhold til kunder i kombinasjon med et stort nettverk av merkeuavhengige eksperter, skapes framgangsrike og markedsledende sikkerhetsløsninger.

Sammen skaper vi en unik plattform for framgangsrike sikkerhetsselskaper og svært attraktive kundetilbud.

Dette er Proseromodellen

Proseromodellen

1. Tiltrekke seg og utvikle lokale verdensmestere

Prosero tiltrekker seg de mest suksessrike aktørene ved å tilby en vekstplattform med desentralisert styring i kombinasjon med storkonsernets fordeler. Viktige operasjonelle og strategiske beslutninger tas lokalt i virksomhetene samtidig som det gis støtte gjennom felles initiativ. Det gir en rask organisasjon der entreprenørånden og den genuine forståelsen av markedet driver utviklingen fremover.

2. Attraktive kundetilbud og lojale kunder

Gjennom nære partnerskap mellom Prosero-bedrifter legges flere tjenester til det totale kundetilbudet. Selskapene kan dermed ta på seg mer kompliserte oppdrag, tilby nye digitale tjenester og ekspandere inn i nye kundesegmenter. Med merkeuavhengig ekspertkunnskap på flere områder og en dybdeforståelse av kundenes behov, skreddersys vellykkede sikkerhetsløsninger som legger grunnlaget for langsiktig samarbeid og lojale, tilbakevendende kunder.

3. Utvikling gjennom erfaringsutveksling

Prosero følger nøye med på bedriftenes utvikling og fremhever suksessfaktorer som gir verdifull innsikt og lærdom mellom de forskjellige selskapene. Gjennom kontinuerlig dialog, samarbeid og møter mellom virksomhetene, skapes fora for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling. Støtte til økonomistyring og planlegging gir klarhet og bidrar til at virksomhetene når oppsatte mål og forventninger.

4. Fordeler gjennom felles initiativ

Gjennom det store selskapets forhandlingskraft, kan bedrifter ta del i fordelaktige innkjøpsavtaler. Det gir bedre marginer, større konkurransekraft og flere inngåtte avtaler. Felles initiativ innen digital markedsføring åpner for nye plattformer for kundemøter og synliggjør virksomheter digitalt. Prosero Academy er Proseros utdanningstiltak, med mål om å heve organisasjonens samlede kompetanse og bygge en attraktiv arbeidsplass.

"Vi har klart å opprettholde det lille selskapets hurtighet og høye kundeservicenivå, samtidig som vissheten om at det står et større konsern bak gir økt trygghet for både kunder og ansatte."

"I løpet av de første 18 månedene med Prosero har vi økt både fortjeneste og omsetning med mer enn 50 %."

Les mer om hva våre bedrifter mener