De siste årene har Proseros sterke tilvekst, kompetanse og lokal nærhet blitt ytterlige forsterket ved at flere selskap har sluttet seg til Prosero med mål om å skape Nord-Europas ledende sikkerhetsselskap.

2017

Mai

Ledende lås- og sikkerhetsselskaper lokalt i Sverige og Norge slår seg sammen og danner Prosero Security Group. Konsernet består av åtte selvstendige sikkerhetsselskaper i Sverige og Norge. Dette er Axlås Solidlås i Kista, Beslag-Consult i Trondheim, Borås & Kungsbacka Lås & Säkerhet, Farsta Lås, Låshuset Sikkerhetssenter i Oslo, Tele & Säkerhetstjänst i Skara, Telos Telemontage i Örebro/Karlskoga/Karlstad og Zenita i Årsta.

Juli

Passera Passera i Jönköping blir med i konsernet. Proseros tjenestetilbud i Sverige er dermed styrket innenfor kjerneområdene låse- og adgangskontrollsystemer, brannalarmer, innbruddsalarmer og kameraovervåkning.

September

Citylåset i Kristianstad blir en del av Prosero. Med Citylåsets sterke markedsposisjon i det nordøstlige Skåne utvides Proseros kundetilbud og geografisk tilstedeværelse i en prioritert region.

Oktober

LH Alarm i Stockholm blir med i konsernet. Prosero kan dermed også tilby spesialistkompetanse innen innbruddsalarmer og kameraovervåkning. Proseros markedsposisjon i Stockholmsregionen styrkes ytterligere gjennom den trofaste kundebasen til LH Alarm.

November

OpenUp i Jönköping blir en del av Prosero. Med OpenUps verdifulle kompetanse innenfor vekstområdet dørautomatikk, får Prosero et eget kompetansesenter, mens OpenUp får muligheten til å utvikle seg videre.

Desember

Lövestad Larmcentral (LLC) i Tomelilla blir med i konsernet. Proseros tjenestetilbud utvides dermed til å omfatte alarmsentraltjenester over hele Sverige.

2018

Februar

Låssmeden Sven Alexandersson i Göteborg blir en del av Prosero. Med en solid bakgrunn som låsesmed har selskapet utviklet seg til å bli en totalleverandør innen sikkerhet, og for Prosero-konsernet danner dette en sterk plattform i Göteborg-regionen.

Swedsecur i Helsingborg blir med i konsernet. Prosero styrkes med Swedsecurs spesialistkompetanse innen systemintegrasjon av sikkerhetsløsninger, og ekspanderer sin tilstedeværelse i både Skåne og i Stockholmsregionen.

Mai

Rikstvåans Låsservice i Uddevalla blir med i Prosero. Med sin svært sterke markedsposisjon lokalt og brede ekspertise innen mekaniske og elektroniske låsesystemer, ekspanderer Rikstvåan Proseros kundegrunnlag i regionen.

Låsesmeden Tromsø blir en del av Prosero. Sterk lokal forankring, godt omdømme og høy teknisk kompetanse innen lås- og adgangskontrollsystemer kjennetegner selskapet. Proseros tjenestetilbud i Nord-Norge blir betydelig større ved at Låsesmeden Tromsø blir med i konsernet.

Juni

Romerike Låsservice i Oslo blir med i konsernet. Prosero ekspanderer sin norske virksomhet ytterligere og utvider utvalget av sikkerhetstjenester i Oslo og Akershus. Romerike Låsservice har i løpet av en relativt kort periode økt virksomheten sin i høyt tempo og har svært god kompetanse innen lås- og adgangskontrollsystemer.

Juli

Bodø Sikkerhet og Lås (BSL) i Bodø blir en del av konsernet. Prosero akselererer veksten i det norske markedet og bygger ut tjenestetilbudet sitt ved hjelp av kompetansen som er tilgjengelig i BSL.

Oktober

Begelås i Stockholm blir med i konsernet. Prosero styrker dermed sin markedsposisjon i Stockholmsregionen. Begelås utvider Proseros kollektive tilbud med sin langvarige ekspertise og sine nære kunderelasjoner.

2019

Januar

Cadsafe Brandservice i Borås blir en del av konsernet. Proseros samlede sikkerhetstilbud i Sverige utvides dermed til også å omfatte brannvern. Cadsafe tilbyr kundene sine en komplett løsning, med blant annet serviceavtaler knyttet til brannredskap, opplæring og konsulenttjenester. Selskapet tegner dessuten brannverntegninger og rømningsplaner selv. Det innledes et aktivt samarbeid med flere selskaper i Prosero, og kompetansedelingen er til fordel for mange av konsernets kunder.

Mars

Dalek Lås & Larm i Trollhättan blir med i Prosero. Familiebedrift med en solid bakgrunn, som i dag er en komplett lås- og sikkerhetsleverandør i Vest-Sverige, med butikk og kontorer i både Trollhättan og Kungshamn. Konsernets tjenestetilbud i Fyrstad-regionen og Göteborg utvides.

Safetytech blir en del av Prosero. Selskapet har i løpet av de siste ti årene etablert seg som en betrodd sikkerhetspartner for store og små kunder i Göteborgsregionen. Safetytech leverer systemløsninger og produkter innen brannalarmer, innbruddsalarmer og kameraovervåkning. Proseros markedsposisjon i Vest-Sverige styrkes, og Safetytechs spesialkompetanse innen brannalarmer utvider kundetilbudet for de svenske Prosero-selskapene.

April

Dala Lås & Larm och CFS Larm i Dalarna blir med i Prosero. Bedriftskonsernet Dala Lås & Larm, som i tillegg til Dala Lås består av Falu Lås & Nyckelservice og CFS Larm, har en markedsledende posisjon i Dalarna med filialer på fem steder: Borlänge, Falun, Ludvika, Leksand og Mora. Selskapet hjelper kundene sine med låser, alarmer, kameraovervåkning, sikkerhetsalarmer, innbruddsalarm og andre tjenester knyttet til sikkerhet. Prosero får dermed en betydelig større rekkevidde i Sverige, og en ny regional plattform dannes.

Axel Group blir en del av Prosero. Selskapet er i dag en av Sveriges ledende og landsdekkende leverandører innen personlige sikkerhetsløsninger. Med fokus på helhetlige tjenester og tekniske løsninger innen arbeidsmiljø og personsikkerhet, utvider Axel Group Proseros samlede kundetilbud for offentlig og privat sektor. Axel Group ble i 2018 utnevnt til et Superföretag av Veckans Affärer og et Gasellföretag av Dagens Industri, og får gjennom sine søsterselskaper i Prosero tilført utvidede ressurser, et større nettverk av samarbeidspartnere og en tydeligere lokal tilstedeværelse.

Juni

Lås & Nyckel i Gävle blir med i Prosero. Med lang erfaring og sterk lokal forankring i Gävleborg med omegn, sørger selskapet for at Prosero-konsernet får økt kompetanse og tilstedeværelse i regionen. Gävle-selskapet har bakgrunn fra mekaniske låser og sikkerhetsprodukter, men med endrede kundebehov utgjør den elektronisk sikkerhet og adgangskontrollsystemer i dag den viktigste delen av virksomheten. Med Prosero i ryggen ser Lås & Nyckel i Gävle at de blir en enda sterkere aktør i regionen, og gjennom aktivt samarbeid med blant andre Dala Lås & Larm i Dalarna kan de utvide kundetilbudet sitt.

Lexow Låsservice i Moss blir en del av konsernet. Prosero er dermed i ferd med å utvide sin virksomhet i Norge og det samlede tjenestetilbudet i Oslo, Akershus og Østfold. Lexow har sin bakgrunn fra mekanisk sikkerhet, men er i rask vekst innen elektronisk og digital sikkerhet. Selskapets gode omdømme er basert på en sterk servicekultur og bred ekspertise blant medarbeiderne.

Juli

Säkerhetsteknik, SKT Säkerhet & Tele og ADS blir en del av Prosero Security Group. Säkerhetsteknik er et sikkerhetsselskap med sterke lokale røtter i Skåne generelt og Malmö spesielt.

Oktober

Låsservice Ålesund AS er det syvende norske selskapet som blir en del av Prosero Security Group. Låsservice ble etablert i Ålesund i 2006, og er i dag en komplett leverandør av sikkerhetssystemer til både privat og offentlig sektor, i og rundt Møre- og Romsdal-regionen

Lockit AS fra Bergen blir en del av Prosero Security Group, som dermed er etablert på ni lokasjoner i Norge. Lockit er en totalleverandør av sikkerhetssystemer i Bergen og Hordaland.

Desember

Prosero blir etablert i Danmark – ACTAS blir en del av gruppen. ACTAS er en landsdekkende totalleverandør av sikkerhetssystemer til private selskaper og offentlig sektor i Danmark. Selskapet utvikler, integrerer og vedlikeholder sikkerhetsløsninger innen områder som kameraovervåking, innbruddsalarmer, brannalarmer, adgangskontrollsystemer, låser og dørautomatikk.

2020

Januar

Prosero tar et skritt inn i det finske markedet med oppkjøp av sikkerhetsselskapet Arvolukko OY med 65 ansatte. Samtidig blir Sveriges eneste, rene digitale låsesmed, Samuelsson & Partner AB en del av Prosero-familien sammen med norske Aker Lås og Nøkkel AS.

Februar

Norske Automatikk-Service AS blir nytt medlem av Prosero-familien. En ekom-sertifisert sikkerhetsleverandør med blant annet egenutviklede drifts- og skytjenester for adgangssystemer.

Montageservice i Kalmar AB blir også en del av Prosero og vil bidra med sine kunnskaper innenfor skyvedør-, svingdør- og karusellautomatikk.

Mars

Sickla Låsteknik AB blir en del av Prosero. Den Stockholms-baserte bedriftsgruppen består av selskapene Sickla Låsteknik AB, Haninge Låsteknik AB og Låskomfort AB og tilbyr løsninger som inkluderer elektronisk og mekanisk sikkerhet.

Juni

Hässleholms Låssmed AB blir en del av Prosero-familien og styrker Proseros markedsposisjon i det nordøstlige Skåne. Hässleholms Låssmed vil tilby tjenester som service og installasjon av alarmklassifiserte anlegg.

Öbacka Tele & Larm og Sundsvalls El & Larmservice AB blir også en del av Prosero. Med dette oppkjøpet styrker Prosero sin posisjon i Norrland, og øker tilbudet ytterlig innenfor brann og elektronisk sikkerhet.

September

Nytt medlem av Proserofamiljen blir norske Securinord. Med oppkjøpet styrker Prosero sin posisjon i Nord-Norge ytterligere, og blir enda bredere innen elektronisk og digital sikkerhet som innbruddsalarmer og kameraovervåking i Norge.

Oktober

Låssmeden i Norrköping AB blir en del av Prosero. Med dette oppkjøpet styrker Prosero sin posisjon på Östergötland ytterligere, og dette åpner opp for store muligheter for nye samarbeid i regionen.

Creab Säkerhet AB blir en del av Proserogruppen og setter Karlskrona på Proserokartet. Et velkomment tilskudd for kunder med høye krav til sikkerhet og helhetsløsninger.

November

Den Oslobaserte alarm-, overvåkning- og adgangsspesialisten SSP Sikkerhet blir en del av Prosero. Prosero i Norge styrkes både på kompetanse og montasjekapasitets siden.

Desember

Den mangeårige finske låsesmeden Avain-Asema som ble grunnlagt i 1968, blir en del av Prosero og med det en solid og kjærkommen forsterkning i Helsingfors.

All-Round Låsservice med utsalg sentralt i Lund blir en del av Prosero. En forsterkning først og fremst for Lund og Malmø, men også for resten av Skåne.

Prosero Security Group fortsetter å vokse strategisk innenfor brannvern. Norsk Brannvern, som leverer branninspeksjoner og brannutstyr, hovedsakelig til leietakerforeninger i Norge og med en ledende posisjon i flere regioner, blir nå en del av Prosero.

2021

Februar

Sikkerhetsselskapet Larmatic blir en del av Prosero. Selskapet er basert i Stockholm og de leverer tjenester innenfor innbruddsalarmer, kameraovervåking og tilgangsløsninger. Larmatic-merket dateres tilbake til 1964, og selskapet har siden starten markert seg som en lokal og kompetent sikkerhetsaktør i den svenske hovedstaden og omegn.

Mars

Prosero kjøper opp Dørautomatikk og styrker dermed posisjonen sin innen dørautomatikk i hele Norge og vår markedsposisjon på Sør- og Østlandet.

Prosero vokser i Finland gjennom oppkjøpet av Turvatalo i Helsingfors-regionen. Oppkjøpet innebærer økt kompetanse og leveringskapasitet for Prosero i Finland innen lås, alarm og overvåking.

April

Prosero kjøper opp Asker Lås AS og styrker dermed posisjonen sin i Oslo. Asker Lås har bred teknisk sikkerhetskompetanse innenfor lås- og adgangskontroll.

Prosero kjøper opp Exista Säkerhet AB og styrker posisjonen sin i Stockholm-regionen. Exista har bred kompetanse innen tekniske sikkerhetsløsninger innenfor integrerte systemer, adgangskontroll, alarmer, kameraovervåking og låser.

Juni

Prosero kjøper opp Södra vägens Låsservice AB og styrker posisjonen sin i Gøteborg-regionen. Södra vägens Låsservice er et veletablert selskap som ble grunnlagt allerede i 1966 og har i dag bred kompetanse innen sikkerhetsløsninger med fokus på låser, adgangssystemer, dørautomatikk, oppbevaring og service.

Prosero styrker sin posisjon i Oslo-regionen gjennom oppkjøpet av Hemer Lås & Dørtelefon AS. Hemer Lås & Dørtelefon ble grunnlagt i 1978 og fokuserer hovedsakelig på service og ettermarked og tilbyr et bredt spekter av låser, adgangssystemer og dørtelefoni, dørautomatikk og kameraovervåking.

Prosero styrker sin tilstedeværelse i Oslo-regionen gjennom oppkjøpet av Lås & Sikring AS i Elverum. Lås & Sikring ble grunnlagt i 1992 og fokuserer hovedsakelig på større prosjekter der de tilbyr et bredt spekter av lås og adgangssystemer. De henvender seg primært til byggsektoren.

Juli

Prosero styrker sin tilstedeværelse rundt Kotka og Hamina i Sør-Finland gjennom oppkjøpet av Lukitustekniikka-STY Oy. Selskapet ble grunnlagt i 1979 og tilbyr tjenester innen installasjon, prosjektledelse, service og vedlikehold og har bred kompetanse innen låser og adgangssystemer, dørautomatikk, alarmer, brann og CCTV.

September

Gjennom oppkjøpet av Nordland Lås & Sikkerhet styrker Prosero ytterligere sin tilstedeværelse i Nordland. Nordland Lås & Sikkerhet ble startet som en familiebedrift i 1995 og har opp gjennom årene opparbeidet seg en sterk posisjon og et meget godt rykte i et stort nedslagsfelt i Nord-Norge.

Oktober

Prosero kjøper opp Nordjysk Låseteknik A/S. Nordjysk Låseteknik vil bli integrert i det landsdekkende sikkerhetsselskapet ACTAS A/S, som har vært en del av Prosero siden 2019. Nordjysk Låseteknik A/S er en tradisjonell spesialbedrift som er kjent for godt håndverk og god kundeservice i hele regionen.

Prosero styrker sin posisjon i Sør-Finland gjennom oppkjøpet av Lukkoässä Oy med hovedkontor i Lahti og Hollola. Selskapet ble grunnlagt i 1984, og tilbyr tjenester innen installasjon og drifting, service og vedlikehold. De tilbyr løsninger innen låser og adgangssystemer, dørautomatikk, dørtelefoni, alarmer og kameraovervåking (CCTV).

November

Prosero kjøper PAP Group i Finland. PAP Group er en av Nordens største uavhengige aktører innen brannsikkerhetsløsninger og er markedsledende i Finland. PAP Group ble startet i 2006 og er en sertifisert komplett leverandør av brannforebyggende systemer.

Prosero kjøper opp Låsesmeden Finnsnes AS i Norge. Selskapet som ble stiftet i 2003, er en viktig aktør i området og har en godt etablert posisjon.

Prosero kjøper opp Avainahjo OY og har nå lokal tilstedeværelse på 100 lokasjoner i hele Norden. Avainahjo ble grunnlagt i 1956 og tilbyr ettermarkedsprodukter og tjenester innen teknisk sikkerhet til boligsektoren.

Prosero styrker sin posisjon i Norge gjennom oppkjøpet av Buysec AS og Buytec AS. Buysec ble startet i 1994 av Kongsberg group og er i dag totalleverandør av adgangskortsystemer og tilbehør. Buytec tilbyr et økosystem av tjenester og produkter til arrangementsbransjen.

2022

Januar

Prosero kjøper opp Lukkoluket Oy i Finland som er en betydelig leverandør av tekniske sikkerhetsløsninger.

Prosero kjøper opp El & Fastighetsdrift Stockholm AB som er sertifisert leverandør av brannalarmer samt elektriske installasjoner og tilleggstjenester.

Prosero ekspanderer i Danmark gjennom oppkjøpet av låsesmeden HARDI-V. HARDI-V er en helhetlig leverandør innen teknisk sikkerhet og har tilstedeværelse i Randers og Viborg.

April

Prosero kjøper opp Norrbottens Larm. Norrbottens Larmkonsult er en ledende leverandør av sikkerhetsteknikk i Norrbotten.

Prosero kjøper opp Ajan Lukko i Finland. Selskapet er en fullstendig leverandør av teknisk sikkerhet og holder til i Tammerfors.

Prosero kjøper opp Uppsala Säkerhetsteknik AB i Sverige. Uppsala Säkerhetsteknik har et bredt kundetilbud innen lås- og adgangssystemer, brannalarm, innbruddsalarm, kameraovervåking og datanettverk samt elektriske installasjoner.

Mai

Prosero kjøper opp Tele-Projekti Oy og THV Tele – ja Hälytysvalvonta Oy i Finland. Selskapene driver en av de største alarmsentralvirksomhetene i det sørvestlige Finland. I tillegg tilbyr de avanserte sikkerhetsløsninger.

Juli

Prosero kjøper opp Suomen Turvalukko OY i Finland. Selskapet tilbyr produkter og løsninger innen lås- og adgangssystemer, dørtelefoni, dørautomatikk, innbruddsalarm og CCTV.

September

Prosero fortsetter vekstreisen i Norge, og gjennom oppkjøp av Lås & Prosjekt AS styrkes tilstedeværelsen i Oslo-regionen ytterligere.

Oktober

Prosero styrker sin tilstedeværelse på Jylland ved at Sikring Nord blir en del av konsernet.

Prosero tar det første skrittet inn i Tyskland når BOFFERDING GmbH blir en del av konsernet.

2023

Januar

Låsesmeden KanLås AB slutter seg til Prosero Security Group.

Mars

Meri-Lapin Lukituspalvelu Oy blir en del av Prosero Security Group.

Port Øst slutter seg til Prosero Security Group.

April

ST Hälytys slutter seg til Prosero Security Group.

Mai

Prosero Security Group kjøper opp Etelä-Suomen Hälytintekniikka – en velkjent sikkerhetsspesialist.

Prosero styrker sin tilstedeværelse i Nord-Norge gjennom oppkjøpet av Lofoten Låsservice.

Prosero styrker sin tilstedeværelse i Norge gjennom oppkjøpet av Assistent Partner AS.

Juni

Prosero kjøper opp sikkerhetsaktørene AS Brann og Sikringservice og Lås og Beslag AS.

Juli

Prosero Security Group kjøper opp AB Norrskydd.

Nielsen Sikring i Danmark blir en del av Prosero Security Group.

August

Prosero fortsetter sin ekspansjon i Finland gjennom oppkjøpet av Emsec Oy.

September

Lås-Arne integreres i sikkerhetsselskapet LH Alarm.

Lås & Sikring AS blir en del av Prosero Security Group.

Prosero Security Group kjøper opp SIKOM Danmark A/S.

November

Prosero kjøper Weckbacher Sicherheitssysteme GmbH, en viktig aktør på det tyske sikkerhetsmarkedet.

Prosero Security Group kjøper opp JM Lukko- ja Turvatekniikka Oy i Finland, en respektert familieeid bedrift med høy kompetanse og en bred portefølje av sikkerhetstjenester.