Med Prosero i ryggen har selskapene våre ideelle forutsetninger for å fortsette å utvikles, og tilby kunden de riktige sikkerhetsløsningene. Når lokalt lederskap og desentraliserte beslutninger opprettholdes, ivaretas kunnskapen og engasjementet som finnes hos medarbeiderne våre. Det som driver oss er å skape langsiktige relasjoner, ikke kortsiktige forretninger. Kundene er alltid i fokus, og vi behandler store som små med det største engasjement.

Hos Prosero er vi trygge i vår rolle som eksperter på sikkerhet. Vi er rett frem, ærlige og tydelige – vi sier det som det er. Både til hverandre og til kundene våre.

For oss i Safetytech kjennes det svært positivt at vi nå er en del av Prosero. Vi har kunnet fortsette driften som før og beholde bedriftskulturen vår, samtidig som rollefordelingen internt har blitt tydeligere, noe som betyr at vi kan bevege oss fremover i et enda raskere tempo. Gjennom aktivt samarbeid innad i konsernet, kan vi dessuten tilby våre lokale kunder en bredere portefølje av kunnskap og produktområder.

Magnus Bengtsson, VD Safetytech.

For Beslag-Consult har det vært veldig positivt å bli en del av Prosero. Vi har fortsatt stor selvbestemmelse, samtidig som vi utnytter fordelene ved å være en gruppe. Gjennom riktige innkjøpsbetingelser og kanaler, styrker vi vår konkurranseevne i en bransje som er under konsolidering.

Tom Frigård, daglig leder i Beslag-Consult.

For meg og for LH Alarm var det viktig å både få fortsette med det vi holder på med, og få en eier som kan støtte og bistå med ekspertise i viktige saker, for eksempel ved større anskaffelser. I Prosero har vi fått nettopp det. Prosero er tilgjengelig når vi behøver det, og sammen jobber vi som et team for å oppnå det beste resultatet.

Lars Ihd, VD LH Alarm.

Prosero gir OpenUp forutsetninger for å utvikle seg og vokse, det åpner dørene for nye muligheter. En utvidet kundebase gjennom våre søsterselskaper. Alltid tilgjengelig kompetanse for rådgivning og støtte. Vi har blant annet våget å gå til det skritt å starte opp en filial i Linköping. I løpet av våre første 18 måneder med Prosero har vi økt både overskuddet og omsetningen med mer enn 50 %.

Christopher Lindberg, VD OpenUp.

Takket være samarbeidet i Prosero, har vi kunnet løse flere og mer komplekse prosjekter for våre lokale kunder her i Bohuslän. De ulike spesialområdene innenfor konsernet er en styrke. Vi har klart å opprettholde det tempoet og den gode kundestøtten som kjennetegner små bedrifter, samtidig som vissheten om at det finnes et større konsern bak, gir en større trygghet for både kunder og medarbeidere.

Jan Andersson, Rikstvåans Låsservice

For oss har det blitt et stort løft å bli med i Prosero. Takket være det sterke samarbeidet i konsernet, mellom dyktige lokale og spesialiserte selskaper, har vi i Swedsecur kunnet utvide tilbudet vårt fra innbruddsalarmer, adgangskontrollsystemer og kameraløsninger, til å kunne tilby kunden ÉN kontakt for hele sikkerhetsløsningen, inkludert lås og dørautomatikk.

Henrik Johansson, Swedsecur

Proseros selskaper er «lokale verdensmestere». Sammen med våre søsterselskaper kan vi gi et enda sterkere og bredere tilbud til våre lokale kunder i Vest-Sverige. Bedriftskulturen kjennetegnes av hjelpsomhet. Vi utnytter hverandres spesialistkunnskaper innenfor konsernet.

Ingmar Alexandersson, Låssmeden Sven Alexandersson