Prosero Security Group er ledende i Europa innenfor teknologibasert sikkerhet. Kjernevirksomheten er å skape et trygt og åpent samfunn ved å tilby effektive kriminalitetsforebyggende tiltak og sikkerhetstiltak. Gjennom skreddersydde tekniske sikkerhetsløsninger innen låser, alarmer, adgangssystemer, overvåking, brannvern og personsikkerhet, spiller Prosero en viktig rolle i å forme dagens og morgendagens vellykkede sikkerhetsløsninger og er dermed med på å skape et tryggere og mer sikkert samfunn.

Prosero i tall

+150

plasser i hele Norden

+1 900

kvalifiserte ansatte

+90 000

fornøyde kunder hvert år

+4 000

millioner SEK i årlig omsetning

Grunnlagt av sikkerhetseksperter

Gruppen ble opprettet i 2017 av åtte ledende sikkerhetsselskaper i Sverige og Norge som gikk sammen for å møte markedets økte behov. I dag består Prosero av mer enn 80 selskaper med 90 000 kunder over hele Nord-Europa. Gjennom årene har kundetilbudet blitt utvidet til å omfatte flere tjenester i nærliggende serviceområder.

Basert på en desentralisert forretningsmodell

Konsernets vellykkede utvikling er drevet av Proseros desentraliserte forretningsmodell. Modellen distribuerer operasjonell og strategisk beslutningstaking til Prosero-selskapene. Viktige beslutninger tas lokalt nær virksomheten, kunder og ansatte. Dette skaper fleksible bedrifter med raskt tempo med og korte beslutninger som raskt kan tilpasse seg endrede behov i markedet. Det gir mulighet for raskere vekst, større ansvar og nærhet til kunden.

Fellesnevnerne for selskapene våre er høye kunnskap- og servicenivåer, fornøyde kunder og en sterk plassering i det lokale markedet. Som en del av Prosero kan selskapene våre opprettholde et nært forhold til kundene sine og samtidig tilby den store organisasjonens sikkerhet og konkurranseevne.

Proseros ansatte er svært dyktige teknikere med stor kunnskap og erfaring fra bransjen, håndverket og de nyeste tekniske løsningene. Ansatte har store muligheter til å påvirke både eget arbeid og bidra til utvikling av virksomheten. Deres innspill og ideer er avgjørende for gruppens videre utvikling.

Tilstedeværelse på over 150 lokasjoner

Flere og flere sikkerhetsselskaper ser fordelene ved å bli en del av Prosero. I løpet av høsten 2023 passerte gruppen lokal tilstedeværelse på over 150 lokasjoner og tilbyr nå sikkerhetstjenester i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Tyskland.