Dette krever en smidig sikkerhetsløsning. Etterspørselen etter sikre og fleksible løsninger har gjort digitale låssystemer stadig viktigere i utleieforeninger, kontorbygg og forskjellige typer boliger. Integrerte sikkerhets- og reservasjonssystemer for booking av for eksempel konferanserom, parkering eller vaskerom, sparer mye administrativ tid og er i dag et krav fra mange kunder.

Vi tilbyr et bredt spekter av IT-baserte sikkerhetsløsninger. De forenkler administrasjonen av sikkerheten og ivaretar tryggheten selv når en nøkkel blir borte. For mange kunder tar vi også ansvar for den løpende driften av systemene (hosting), som frigjør tid for utleieforeninger og eiendomseiere.

Flere bransjer