Tornberget har avtale med Axlås Solidlås for vedlikehold, tillegg og utskiftning av sikkerhetssystemer. Målet er at systemet hos Tornberget skal følge en felles standard, som gjør det enkelt både for eiendomsforvaltere og sikkerhetstekniker så vel som for sikkerhetsleverandøren.

Avtalen inkluderer en kort installasjonstid, slik at eventuelle feil i sikkerhetssystemet raskt kan rettes. – Det skaper ekstra sikkerhet for hele virksomheten. For meg er det svært positivt å slippe å fungere som mellommann, sier Thomas Duggins, som er alarmingeniør og administrerer alle tekniske installasjoner på Tornberget.

Når jeg sender en bestilling til serviceavdelingen hos Axlås Solidlås, vet jeg at de løser alt selv og at arbeidet blir utført riktig. Axlås Solidlås har bred kunnskap innen sikkerhet. De er en del av Prosero-konsernet så de kan bidra med ekstra kompetanse om nødvendig.

Thomas Duggins, alarmingeniør Tornberget

For å sikre kvaliteten på leveransene har Axlås Solidlås og Tornberget en kontinuerlig dialog der fremtidig arbeid- og ressursbehov planlegges.
– Vi prøver alltid å ha nær kontakt med kundene våre og være lydhøre for utfordringene deres, slik at vi kan løse dem på best mulig måte. Derfor har vi også rammeavtalemøter minst én gang i måneden, noe som betyr at samarbeidet vårt kontinuerlig utvikles og forbedres, sier Johan Uddén hos Axlås Solidlås.