Strömma logo

Per Jakobsson, som er ansvarlig for drift og vedlikehold av Strömmas båter, sier at det handler om en eldre type mekanisk lås som passer perfekt til bedriften.
– Noen båter er bemannet året rundt, andre bare noen uker i året. I tillegg er de gamle, noen ble produsert så tidlig som på 1800-tallet. Da fungerer det ikke å sette inn hvilken som helst lås. Låsene må passe inn i båtens design og interiør, samtidig som de må tåle snø, is og kulde om vinteren. Begelås vet hva vi trenger og gir oss en robust, pålitelig løsning. Vi ser ingen grunn til å bytte leverandør.

Samtidig er det noen utfordringer med det nåværende låsesystemet. – Delene i låsesystemet begynner ganske enkelt å bli slitte. Men vi har oppdaterte løsninger som passer til dette komplekse miljøet, sier Anna Ström, driftsleder i Begelås, som nå er slått sammen med Axlås Solidlås.

Begelås utfører en stor del av service- og vedlikeholdsarbeidet på begynnelsen av året når båtene ikke er i trafikk, men produserer også spesialnøkler ved utleie, når det ikke er Strömmas egen stab som administrerer båtene.
– Det blir også noen jobber i løpet av sesongen, for eksempel nødarbeid hvis nøkler går tapt, sier Anna Ström. Vi har en solid relasjon og det er stor forståelse mellom oss og kunden. Noen av våre ansatte, inkludert Begelås tidligere eier Dan Delleborn, har jobbet med Strömma i alle år, og denne kunnskapen sørger vi for å dra nytte av og videreføre. Det er en stor utfordring å kjenne til alle låseplanene for de forskjellige båtene.

Per Jakobsson hos Strömma trekker også frem fordelene ved det langsiktige arbeidet.

Jeg setter pris på at Begelås virkelig har stor kjennskap til virksomheten vår og har full kontroll over hvordan låsesystemet henger sammen. De oppfyller alltid forventningene våre og gjør en god jobb. Det gjør det mye lettere for oss.

Per Jakobsson, Strömma Turism & Sjöfart