Stora Sköndal logo

Tidligere hadde Stora Sköndal 45 forskjellige mekaniske låsesystemer, noe som gjorde nøkkelhåndtering komplisert og uoversiktlig. Etter en detaljert behovsanalyse har Samuelsson & Partner installert et felles digitalt låsesystem som inkluderer 4000 låsepunkter, for hele virksomheten. Dette har gjort hverdagen tryggere for alle, inkludert ansatte, driftsansvarlige og underleverandører.

En årsak til at stiftelsen valgte å gi Samuelsson & Partners tilliten til å bli hovedleverandør av det nye låsesystemet, var at de tok det totale ansvaret, noe som vil redusere kostnadene på lang sikt og øke sikkerheten. Vi vokser stadig og med iLOQ-systemet ser vi ingen begrensninger i forhold til behovene våre.

Christer von Essen, på stiftelsen Stora Sköndal

Alle ansatte har fått utlevert en personlig nøkkel som gir tilgang til alt fra digitale medisin- og journalsystemer til hengelåser, avhengig av tillatelsene som er knyttet til de ulike stillingene. Det har også blitt lettere for de ansvarlige å utstede nøkler til nyankomne på flyktninganlegget, eller tilgang for pårørende ved demenshjemmet. Gjennom en internettbasert programvare kan stiftelsen enkelt administrere og ha oversikt over tillatelser, samtidig som at all bruk av nøkler er registrert i systemet. I tillegg er det raskt og enkelt å sperre tapte nøkler – en mer effektiv løsning enn å endre eller bytte ut låssylindere når en nøkkel er mistet.

Som en del av utviklingen av Stora Sköndal, blir det utført mange nybygg og renoveringer. Med det nye digitale låsesystemet er det mye enklere for underleverandører å få tilgang til de rommene de trenger. Tidligere ble det ofte brukt midlertidige byggesylindere, noe som medførte store kostnader for stiftelsen.

– Som med alle konstruksjoner, kreves et solid fundament, og dette gjelder også låsesystemer. Vår kunnskap og forståelse av kundenes virksomhet skiller oss ut fra andre låsesmeder. Struktur og systematisering må alltid være basert på kundens behov, og ikke være drevet av leverandørens forsyning, sier Petter Samuelsson, administrerende direktør og grunnlegger av Samuelsson & Partner.