Stockholms Hamnar Logo

Kontrakten omfatter sikkerhetsutstyr i kontorer, tekniske områder, adgangsterminaler og logistikkområder med store godsstrømmer. Zenita Security har en fast stab på plass, og det er et dedikert team som er ansvarlig for å holde sikkerhetssystemet i topp stand. Både prosjektledere og teknikere er erfarne og med bred samlet kunnskap innen låsesikkerhet og IT.

Zenita Security er en viktig leverandør som har stor betydning i hverdagen vår. Virksomheten er veldig intens og endret seg stadig. Hvis sikkerhetssystemene mislykkes, påvirkes driften vår, både passasjertrafikk og godshåndtering sammen med annen logistikk. Vi stiller høye krav til kvalitet og utførelse og har en kontinuerlig dialog med Zenita om prosjektering og oppfølging. Begge parter jobber hardt for å stadig utvikle samarbeidet.

Hans Kemkes, sikkerhetssjef i Stockholms havner

Administrerende direktør Lars Lundgren i Zenita Security sier at selskapet har lyktes med å løse en stor del av Stockholms maritime sikkerhetsutfordringer. Samtidig har selskapet kunnskapene til å jobbe med store og krevende kunder. Lars bemerker at valg av teknologi og vedlikehold er avgjørende for systemets pålitelighet. Han understreker også viktigheten av nøye planlegging og oppfølging for å opprettholde riktig sikkerhetsnivå.
– Vi kan for eksempel fotografere, med kundens godkjenning, inne i alle tekniske installasjoner for å garantere kvaliteten. For å øke åpenheten har vi også et saksbehandlingssystem der kunden kan rapportere saker og få direkte tilbakemelding på tiltak som er utført. Dette betyr at feil og mangler blir dokumentert, identifisert og korrigert på en systematisk måte, som igjen bidrar positivt til anleggenes høye kvalitet og pålitelighet.