I forbindelse med Region Skånes beslutning om å gjennomføre omfattende ombygginger av sykehusene i regionen, dukket behovet for å installere et nytt adgangskontrollsystem for å sikre Helsingborg Lasarett for fremtiden.

Et sykehus har mange spesialfunksjoner man ikke finner i andre bygninge. Vi har mange komplekse dørinstallasjoner og trenger et integrert passasje- og innbruddsalarmanlegg som lett kan tilpasses nye krav fra sykehuset. Med systemet installert av Swedsecur kan vi utføre oppdateringer på månedlig basis, noe som er avgjørende for oss.

 Tord Johansson, driftpesialist ved Region Service i Region Skåne

Swedsecur har de siste fem årene utført installasjon, igangkjøring og systemvedlikehold av adgangskontrollsystemet. Arbeidet har bestått av systemutskiftning på 700 eksisterende dører og nye installasjoner på 1 800 nye dører. Systemet omfatter totalt 13 000 alarmpunkter. Kravene til helsevesenet endres med årene, noe som selvfølgelig også påvirker sikkerhetsløsningene.

Akkurat nå (våren 2020) pågår renovering av hovedbygningen, som er på 105 000 kvadratmeter Ombyggingen har skapt et behov for et midlertidig kodesystem med dynamisk kode, for å gjøre det enkelt for pasienter som trenger å forlate en avdeling eller resepsjon midlertidig. De kan bruke en engangskode for å komme inn igjen. Vi møter og løser nye utfordringer hele tiden, sier Magnus Berndtsson, prosjektleder og tekniker ved Helsingborgs lasarett. Swedsecur deltar også i utformingen av nye og ombyggingsprosjekter, for å sikre at lokalene også er optimalt designet ut fra et sikkerhetsperspektiv.

– Vi har samarbeidet med Swedsecur i mange år, og de kjenner sykeshuset like godt som oss. Det er et veldig åpent og fleksibelt samarbeid, og de klarer å finne kreative løsninger som bidrar til maksimal fleksibilitet og sikkerhet for virksomheten, sier Tord Johansson.