Gruppbild Salto

Prosero fortsetter å vokse innen elektronisk sikkerhet i Norge – Automatikk-Service blir en del av gruppen

2020/02/05

Automatikk-Service AS («Automatikk-Service») fra Oslo blir en del av Prosero Security Group («Prosero»). Automatikk-Service er en ekom-sertifisert sikkerhetsleverandør med blant annet egenutviklede drifts- og skytjenester for adgangskontroll.

«Vi er veldig glade for at Automatikk-Service har valgt å bli en del av Prosero. Automatikk-Service er et innovativt selskap med sterk kompetanse innen elektronisk sikkerhet. Sammen får vi en sterkere posisjon i Oslo-området, slik at vi kan tilby kundene våre enda bedre og bredere løsninger, inkludert innenfor drift og skybaserte tjenester», kommenterer Mikael Norlander, administrerende direktør i Prosero.

Automatikk-Service AS er en installatør og ekom-sertifisert bedrift, og har siden 1998 levert kvalitet innen bygningselektronikk, lås og beslag. Automatikk-Service kunder spenner fra privatpersoner, borettslag og sameier til ambassader og offentlige bygg med store krav til sikkerhet. Automatikk-Service tilbyr adgangskontroll, porttelefoni, dørautomatikk, lås og beslag, samt overvåkningsanlegg m.m. Automatikk-Service er kjent som innovative problemløsere, og har også en egenutviklet server/skytjeneste for adgangskontroll. Selskapet har 10 ansatte og en omsetning på drøyt 17 millioner kroner.

«Automatikk-Service er stolt av å bli en del av Prosero gjennom det oppkjøp og den re-investering som nå gjøres i Prosero. Vi har over 20 års tradisjon innenfor kvalitet og faglig styrke, og som en del av Prosero ser vi muligheter for å utvikle oss ytterligere, samt bli en del av en større gruppe. Vi skal drifte videre under samme navn med de samme ansatte og med lokal forankring. Som del av en Nordisk gruppering ser vi nå også muligheter for å tilby bedre service til de av våre kunder med større geografisk nedslagsfelt. Vi anser det som en stor styrke at Prosero samler ledende lokale virksomheter som gis muligheter for å videreutvikle seg, og samtidig bli del av en større enhet med de fordelene det fører med seg», kommenterer Atle Lauvseth, administrerende direktør i Automatikk-Service.

Tidligere eiere av Automatikk-Service er dermed blitt deleier i Prosero.

Prosero er et av Nordens ledende sikkerhetsselskaper med lang erfaring i bransjen og sterk lokal forankring på 50 steder i Sverige, Norge, Danmark og Finland.
Prosero består av lokalt ledende sikkerhetsselskaper som kombinerer den lille bedriftens hastighet med sikkerheten til den store sikkerhetsgruppen. Prosero tilbyr ekspertise og leverer ledende sikkerhetsteknologi tilpasset hver kunde og applikasjon. Tjenestetilbudet inkluderer rådgivning, integrasjon, drift, vedlikehold, service og overvåking av alarmer, adgangskontrollsystemer, kamerasystemer, låser og brannsikkerhet. Prosero finnes på 32 steder i Sverige, 11 steder i Norge, 6 steder i Danmark og 1 sted i Finland. Den totale omsetningen utgjør cirka 1500 millioner kroner.

www.prosero.com

 

Kontakt
Mikael Norlander
Administrerende direktør, Prosero Security Group
mikael.norlander@prosero.com
+46 707 25 62 75

Atle Lauvseth
Administrerende direktør, Automatikk-Service
atle@automatikk-service.no
+47 918 87 772

Alle nyheter