Magnus Gens blir ansvarig för Prosero Digital Solutions

2020/10/01

Prosero Security Group rekryterar Magnus Gens som ansvarig för det nystartade området Prosero Digital Solutions.

Magnus Gens är ingenjör och har utvecklarbakgrund. Han har arbetat med såväl industrinära tillämpningar som gruvteknik som med mer konsumentnära lösningar och produkter på bland annat Combitech och Saab. Närmast kommer han från konsultbolaget HiQ där han har arbetat i en affärsutvecklingsroll på koncernnivå och varit en del av ledningsgruppen.

Det känns fantastiskt roligt att få den här möjligheten på Prosero. Jag har aldrig tidigare stött på en bransch som har liknande potential eller möjligheter. Mitt fokus kommer vara att vi ska driftsätta konkreta lösningar som går att ta till marknaden på kort tidshorisont, för att effektivt även nå långsiktiga mål. Det gäller att vara proaktiv och göra saker, det går inte att spekulera eller vänta. Full fokus på att lösa kunders utmaningar och problem – det är vägen framåt”, säger Magnus Gens.

Magnus Gens tillträder som ansvarig för Prosero Digital Solutions den 1 oktober.

I somras etablerade vi Prosero Digital Access där vi samlat egenutvecklade digitala lås- och accesslösningar. Vi är i en tidig fas men gensvaret har så långt varit väldigt positivt. Med Magnus Gens ombord tar vi nu ett helhetsgrepp inom flera tjänsteområden, vilket görs under samlingsnamnet Prosero Digital Solutions, för att tillgängliggöra och vidareutvecklat våra digitala lösningar”, kommenterar Mikael Norlander, vd Prosero Security Group.

Alla nyheter