Lexow låsservice

Lexow Låsservice går med i Prosero Security Group

2019/06/28

Lexow Låsservice AS (”Lexow”) blir det sjätte norska bolaget att gå med i Prosero Security Group (”Prosero”). Lexow är baserade i Moss och har sedan 1877 levererat produkter och tjänster för fysisk säkerhet till kunder i Moss och Oslo med omnejd.

”Vi är mycket glada över att välkomna Lexow Låsservice in i Prosero. Lexow är en anrik verksamhet i området Moss-Oslo som kontinuerligt har utvecklats tack vare sin kunniga och drivna personal. Lexow har sin historik inom mekanisk säkerhet men växer idag snabbt inom elektronisk- och digital säkerhet, ett område som Prosero har bred kompetens inom. Vår målsättning är att ge VD Ståle Woldsæter och hans duktiga medarbetare de bästa förutsättningarna att vidareutveckla Lexow och ge befintliga och nya kunder den bästa servicen på både existerande och nya produkter. Samtidigt skapar det goda möjligheter för våra existerande bolag i regionen – Låshuset Sikkerhetssenter och Romerike Låsservice – att tillsammans med Lexow stärka kunderbjudandet”, kommenterar Mikael Norlander, VD Prosero.

Lexow Låsservice är ett säkerhetsföretag med lång erfarenhet och stark lokal förankring i Moss med omnejd. Bolaget erbjuder sina kunder i Oslo, Akershus och Østfold ett komplett utbud av säkerhetstjänster och utför allt ifrån stora komplexa projekt till mindre servicearbeten. Under de senaste åren har elektronik- och teknikinnehållet i Lexows tjänsteerbjudande ökat markant och i takt med att kundernas behov förändras och blir mer omfattande. Bolaget har sedan grundandet 1877 drivit sin verksamhet med ett tydligt fokus på långsiktiga relationer och kvalitativa säkerhetslösningar. Den höga kompetensnivån och det personliga bemötandet hos Lexows medarbetare värderas högt av både kunder och samarbetspartners. Företaget har 13 anställda och omsätter drygt NOK 25 Mkr.

”Vi i Lexow Låsservice ser frem til å bli en del av Prosero, og har tro på at dette vil styrke vår posisjon innen sikkerhetsbransjen. I det daglige arbeidet vil Lexow fortsette å fungere som tidligere, med lokal forankring og med de samme ansatte. For oss betyr det mye å holde vår merkevare og identitet, samtidig som vi og våre nye søsterselskaper innen Prosero har en felles oppfatning av kundefokus og tjenestekultur. Vi ser frem til å kunne dele kunnskap og erfaring med andre deltagere i gruppen samt styrke vår kompetanse”, kommenterar Ståle Woldsæter, VD Lexow.

Tidigare ägare av Lexow Låsservice har genom detta blivit delägare i Prosero.

Prosero består av 28 företag på 38 platser i Sverige och Norge
Axel Group, Axlås & Solidlås, Begelås, Beslag-Consult, Bodø Sikkerhet & Lås, Borås & Kungsbacka Lås & Säkerhet, Cadsafe Brandservice, Citylåset i Kristianstad, CFS Larm, Dala Lås, Dalek Lås & Larm, Farsta Lås, Lexow Låsservice, LH Alarm, Låshuset Sikkerhetssenter, Lås & Nyckel i Gävle, Låssmeden Sven Alexandersson, Låsesmeden Tromsø, Lövestad Larmcentral, OpenUp, Passera, Rikstvåans Låsservice, Romerike Låsservice, Safetytech i Väst, Swedsecur, Tele & Säkerhetstjänst i Skara, Telos Telemontage och Zenita. Proseros samlade omsättning uppgår till ca. 900 MSEK.

www.prosero.com

Kontakt
Mikael Norlander, VD, Prosero Security Group
mikael.norlander@prosero.com
+46-707 25 62 75

Ståle Woldsæter, VD, Lexow Låsservice
sw@lexow-las.no
+47-90 177 089

 

Alla nyheter