Låsservice kontor

Låsservice Ålesund går med i Prosero Security Group

2019/10/07

Låsservice Ålesund AS (”Låsservice Ålesund”) blir det sjunde norska bolaget att gå med i Prosero Security Group (”Prosero”). Låsservice startade i Ålesund 2006 och är idag en komplett leverantör av säkerhetssystem till både privat och offentlig sektor i och omkring regionen Møre och Romsdal.

”Vi är stolta över att välkomna Låsservice Ålesund in i Prosero. Låsservice Ålesund är en expansiv verksamhet och en komplett säkerhetsleverantör för hela regionen Møre och Romsdal, samt Sogn och Fjordane. Atle Rønning har tillsammans med sina mycket kunniga medarbetare utvecklat en verksamhet med hög kundnöjdhet och stadig tillväxt. Vi ser fram emot att vara med och stötta Atle och hans medarbetare i den fortsatta utvecklingen av Låsservice Ålesund, vilket också blir ett viktigt bidrag i Proseros fortsatta utveckling i Norge”, kommenterar Mikael Norlander, VD Prosero.

Låsservice Ålesund är en komplett leverantör av säkerhetssystem till både privat och offentlig sektor. Låsservice Ålesund levererar bland annat passersystem, inbrottslarm, lås och beslag samt kameraövervakning till sina kunder i hela Møre og Romsdal, samt Sogn og Fjordane. Låsservice Ålesund besitter också betydande kompetens inom projektering av lås och beslag. Företaget har 10 anställda tekniker och låssmeder, varav tre är personliga medlemmar i Norsk Låsesmedforening, och omsätter drygt NOK 20 Mkr.

”Vi i Låsservice Ålesund er stolt av å få bli en del av Prosero, gjennom dette ser vi muligheter for å utvikle oss ytterligere samt at vi blir en del av en større gruppe. Vi skal drifte videre under samme navn med de samme ansatte og lokal forankring. Våre nye søstersselskap i Prosero har en felles oppfatning av kundefokus og tjeneste kultur. Vi ser frem til å kunne dele vår kunnskap og erfaring med andre deltagere i gruppen samt styrke vår kompetanse. At vi tidligere eiere fikk mulighet for å reinvestere i Prosero var også en viktig del av avgjørelsen. Dette forsterker vår tilhørighet og at det fortsatt blir lokalt drevet”, kommenterar Atle Rønning, VD Låsservice Ålesund.

Tidigare ägare av Låsservice Ålesund har genom detta blivit delägare i Prosero.

Prosero består av 30 företag på 39 platser i Sverige och Norge
Axel Group, Axlås & Solidlås, Begelås, Beslag-Consult, Bodø Sikkerhet & Lås, Borås & Kungsbacka Lås & Säkerhet, Cadsafe Brandservice, Citylåset i Kristianstad, CFS Larm, Dala Lås, Dalek Lås & Larm, Farsta Lås, Lexow Låsservice, LH Alarm, Låshuset Sikkerhetssenter, Lås & Nyckel i Gävle, Låsservice Ålesund, Låssmeden Sven Alexandersson, Låsesmeden Tromsø, Lövestad Larmcentral, OpenUp, Passera, Rikstvåans Låsservice, Romerike Låsservice, Safetytech i Väst, Säkerhetsteknik, Swedsecur, Tele & Säkerhetstjänst i Skara, Telos Telemontage och Zenita. Proseros samlade omsättning uppgår till ca. 1000 MSEK.

www.prosero.com

Kontakt
Mikael Norlander, VD, Prosero Security Group
mikael.norlander@prosero.com
+46-707 25 62 75

Atle Rønning, VD, Låsservice Ålesund
atle@laseservice.no
+47-916 29 110

Alla nyheter