Lås och Nyckel Gävle

Lås & Nyckel i Gävle går med i Prosero Security Group

2019/06/12

Lås & Nyckel i Gävle AB (”Lås & Nyckel”) går som företag nummer 27 med i Prosero Security Group (”Prosero”). Lås & Nyckel är ett väletablerat säkerhetsföretag som i mer än 40 år levererat säkerhets- och trygghetslösningar till kunder i Gävleborg med omnejd. 

”Det känns väldigt roligt att välkomna Lås & Nyckel in i Prosero. Det är ett välskött företag med hög kompetens och lång erfarenhet. Vi är imponerade av hur VD Stefan Sjöman tillsammans med sina duktiga medarbetare kontinuerligt har breddat och vidareutvecklat kunderbjudandet för att stärka bolaget.

Vi har inom Prosero och Lås & Nyckel gemensamma värderingar och liknande sätt att se på företagskultur och vad som är viktigt i mötet med våra kunder. Lås & Nyckel uttrycker det träffsäkert: Vi är lätta att få tag på, enkla att ha att göra med och lätta att förstå. Vi finns där våra kunder finns. Vi lyssnar på våra kunder och erbjuder lösningar att lita på. Vi ska vara det självklara valet när det gäller allt inom säkerhet.  

Vår målsättning är att ge Stefan och hans medarbetare de bästa förutsättningarna att vidareutveckla verksamheten och tillsammans med systerbolaget Dala Lås & Larm har vi möjligheten att ge befintliga och nya kunder i region Gävle-Dala än bättre service”, kommenterar Mikael Norlander, VD Prosero.

Lås & Nyckel är ett säkerhetsföretag med lång erfarenhet och stark lokal förankring i Gävleborg med omnejd. Bolaget som grundades 1974 har alltid haft ett starkt kundfokus och levererat trygghet och säkerhet på ett personligt och professionellt sätt till kunderna som idag är allt från den enskilda individen till stora företag, kommun, landsting och stat i Gävleborg med omnejd. Lås & Nyckel har kontinuerligt vidareutvecklat sitt erbjudande tack vare en nyfikenhet på ny teknik och en förmåga att anpassa sig till förändrade kundbehov. Grunden har historiskt legat i mekaniska lås och säkerhetsprodukter men idag utgör elektronisk säkerhet och passersystem en klar majoritet av försäljningen. Lås & Nyckel har 13 anställda och omsätter ca 25 Mkr.  

”När vi första gången träffade representanter från Prosero kände vi direkt att vi hade en samsyn gällande vårt sätt att se på företagande, service, kundbemötande etc. Att Prosero värnar om den lokala känslan med nära kundkontakt och snabba beslut var väldigt viktigt för oss. Sedan starten 1974 har vi blivit en stark aktör med ett gott renommé på den lokala marknaden och vi har genom åren satt upp nya mål som vi uppnått. Med Prosero i ryggen blir vi nu en ännu starkare aktör i vår region och kan tryggt fortsätta att utvecklas och nå våra uppsatta mål genom att ta del av den breda kunskap som finns inom Prosero-gruppen”, kommenterar Stefan Sjöman, VD Lås & Nyckel.

Tidigare ägare av Lås & Nyckel har genom detta blivit delägare i Prosero.  

Prosero består av 27 företag på 40 platser i Sverige och Norge
Axel Group, Axlås & Solidlås, Begelås, Beslag-Consult, Bodø Sikkerhet & Lås, Borås & Kungsbacka Lås & Säkerhet, Cadsafe Brandservice, Citylåset i Kristianstad, CFS Larm, Dala Lås, Dalek Lås & Larm, Farsta Lås, LH Alarm, Låshuset Sikkerhetssenter, Lås & Nyckel i Gävle, Låssmeden Sven Alexandersson, Låsesmeden Tromsø, Lövestad Larmcentral, OpenUp, Passera, Rikstvåans Låsservice, Romerike Låsservice, Safetytech i Väst, Swedsecur, Tele & Säkerhetstjänst i Skara, Telos Telemontage och Zenita. Proseros samlade omsättning uppgår till ca. 900 MSEK.

www.prosero.com  

Kontakt
Mikael Norlander, VD, Prosero Security Group
mikael.norlander@prosero.com
+46-707 25 62 75

Stefan Sjöman, VD, Lås & Nyckel i Gävle
stefan@nyckel.nu
+46-70 995 28 24

Alla nyheter