Lås-Arne i Huddinge integreras i LH Alarm

2023/09/04

Efter en längre tids samarbete integreras nu den anrika låssmeden Lås-Arne i LH Alarm. Därmed stärks båda bolagens gemensamma tjänsteutbud inom Stockholmsregionen.

Den ansedda låssmedsfirman Lås-Arne AB, etablerat 1978 och familjeägt samt drivet av andra generationens entreprenörer Ann-Christin och Joakim Funck, har byggt upp ett solitt rykte som en pålitlig leverantör av elektriska och mekaniska lås samt dörrautomatik. Genom att integreras i LH Alarm kan båda bolagen nu tillsammans vidareutveckla tjänsteutbudet i Stockholmsregionen.

Med en etablerad butik i Huddinge samt en arbetsstyrka bestående av fem anställda, genererar Lås-Arne en årlig omsättning på drygt 16 miljoner SEK. Bolaget har en bred kundbas av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privata företag och privatpersoner, och har genom åren bistått dem med sina expertkunskaper.

Även om Lås-Arne nu integreras i LH Alarm AB, under ledarskapet av Victor Söderlund, kommer båda varumärkena att fortsätta existera parallellt och ta del av varandras tjänsteutbud. Därmed utvidgar båda företagen sin portfölj inom specialiserade lås- och säkerhetstjänster.

Tillsammans kan de nu ännu bättre möta de växande behoven hos både befintliga och framtida kunder i Stockholmsregionen.

– Lås-Arne är och har varit en nära och pålitlig samarbetspartner för oss under lång tid, säger Victor Söderlund, VD på LH Alarm. Deras professionalism och gedigna kompetens har varit en grundläggande faktor i vårt samarbete. Vi ser fram emot att förena våra respektive styrkor och fördelar. Det kommer att möjliggöra en ännu smidigare tillgång till vår samlade kompetens och expertis för våra kunder, och därigenom ytterligare förstärka vår position på marknaden.

– Det känns som en naturlig vidareutveckling för oss att integreras i LH Alarm, säger Ann-Christin Funck, VD på Lås-Arne. Vi vet att båda parter och våra kunder kommer att gynnas av den här sammanslagningen. Våra personalstyrkor är redan förtrogna med varandra och vi har väl fungerande samarbeten på plats, som vi ser fram emot att fördjupa ännu mer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Victor Söderlund
VD, LH Alarm AB
E-post: victor.soderlund@lh-alarm.se
Tel: +46 70 899 15 06

Ann-Christin Funck
VD, Lås-Arne AB
E-post: anki@las-arne.se
Tel: +46 70 432 69 36

Alla nyheter