Larmatic ansluter till Team Prosero

2021/02/02

Säkerhetsföretaget Larmatic ansluter till Prosero. Verksamheten är Stockholmsbaserad och tjänsterna kretsar kring inbrottslarm, kameraövervakning och accesslösningar. Som en heltäckande aktör inom teknisk säkerhet finns även kompetens inom lås, dörrmiljöer och passersystem. Varumärket Larmatic har anor från 1964 och företaget har sedan grundandet utmärkt sig som en lokal och kompetent säkerhetsaktör i huvudstaden med omnejd.

”Genom att Larmatic kommer in i Prosero stärker vi vår position i Stockholmsregionen ytterligare. Vi är redan starka i regionen men nu blir vi ännu vassare inom inbrottslarm och alla viktiga angränsande tjänster. Vi ser stora samarbetsmöjligheter och synergier i och med detta. Det känns bra att få in kompetensen i Richards team in i gruppen”, kommenterar Fredrik Gren, VD Prosero.

Larmatic har sedan starten fokuserat på hela livscykeln för larmsystemen. Kunden involveras före, under och efter själva installationen och driftsättningen av den tekniska lösningen. Filosofin har alltid varit att det är kundnyttan som är viktigast, inte tekniken i sig. Trygghet och säkerhet kommer genom systematiskt arbete där erfarenhet och fackmannakunskap spelar avgörande roller.

”Genom att gå med i Prosero tror jag starkt på att vi kommer bli en ännu bättre leverantör för våra kunder. Välpaketerade helhetslösningar med kunden i centrum är definitivt vägen framåt. Samtidigt gäller det att ha djupet i kompetensen inom varje enskilt område. Prosero ger oss helheten för att kunna vara både djupa och breda, och det kommer verkligen att gynna kunderna”, avrundar Richard Sommer, VD Larmatic.

Larmatic är en certifierad anläggarfirma för inbrottslarm i larmklass 1 och 2, samt har flertalet certifierade ingenjörer inom larm och övervakning. Teamet levererar säkerhetssystem till företag, myndigheter och fastighetsägare, och har sitt kontor i Västberga söder om Stockholm.

Alla nyheter