Prosero stärker positionen i Norge genom förvärv av Dørautomatikk

2021/03/05

Prosero förvärvar Dørautomatikk och stärker därmed positionen inom dörrautomatiker i hela Norge och vår marknadsposition på Sör- och Östlandet

– Prosero har på kort tid byggt upp en stark position i Norden och vi ser fram emot att bli en del av denna grupp framgångsrika verksamheter. Dørautomatikk får nu tillgång till nya kunder och uppdrag och samtidigt kan vi bidra med vårt specialistkunnande, kommenterar Steffan Gundersen, verksamhetschef Dørautomatikk.

Dørautomatikk har stor samlad kompetens inom automatiker för tillgänglighet, accesskontroll och brandsäkerhet. Teamet har även kompetens inom lås och beslag. Företaget levererar dörrmiljöer med hög säkerhetsklassning gällande inbrottsskydd såväl som för brandskydd. Kontoret ligger i Kjørbekk industriområde i Skien och verksamheten grundades 2015. Som en del av Prosero kommer Dørautomatikk bidra med specialistkunskap såväl som leveranskapacitet, och blir ett värdefullt tillskott primärt i Sör- och Östlandet.

Kunderna är framför allt fastighetsägare, fasadbyggare och offentlig sektor. Leveranserna består av både projekt och serviceuppdrag. Även om Dørautomatikk främst är en regional verksamhet från Kristiansand till Oslo så levererar de även produkter och tjänster till små och stora kunder över hela Norge.

– Dørautomatikk har mycket stark specialistkompetens och fantastiska tekniker. Deras framgångar genom åren har gjort stort intryck på oss och vi är mycket stolta att få välkomna dem till Prosero, kommenterar Andreas Setting, landschef Prosero Norge.

Alla nyheter