SBSC – Certifierad anläggningsfirma inbrottslarm
SBSC – Certifierad anläggningsfirma brandlarm
SBSC – Certifierad anläggningsfirma CCTV
SBSC – Certifierad anläggningsfirma låsanläggning
SBSC – Certifierad larmcentral
Certifierad värdeförvaringstekniker
Norske Låsesmeder Logo
Sveriges lås och säkerhetsleverantörers riksförbund logo
Mester logo
Brandskyddsföreningen logo