Prosero hankkii markkinoiden johtavia yrityksiä, joilla on vahvat johtajat. Prosero-mallin eli hajautetun johtamisen liiketoimintamallin kautta yrityksiä viedään eteenpäin samassa hengessä ja paikallisen johtajan samojen tuotemerkkien alla, mutta suuremman yhteisön ja kaikkien sen tarjoamien etujen tuella. Operatiiviset ja strategiset päätökset tehdään paikallisesti yrityksessä niiden omien markkinoiden pohjalta, läheisessä yhteydessä asiakkaisiin. Se antaa ketterän yrityksen, jossa yrittäjähenkisyys, tekninen asiantuntemus

ja asiakastuntemus edistävät kehitystä suuren konsernin tuella. Paikallinen läsnäolo ja läheiset asiakassuhteet yhdessä merkkiriippumattomien asiantuntijoiden suuren verkoston kanssa luovat menestyksekkäitä ja markkinoiden johtavia turvallisuusratkaisuja.

Yhdessä luomme ainutlaatuisen alustan menestyville turvallisuusalan yrityksille ja erittäin houkutteleville asiakastarjouksille.

Prosero-malli

Prosero-malli

1. Paikallisten maailmanmestareiden houkutteleminen ja kehittäminen

Prosero houkuttelee menestyneimpiä toimijoita tarjoamalla kasvualustan, jolla on hajautettu hallinto yhdistettynä suuren konsernin etuihin. Tärkeät operatiiviset ja strategiset päätökset tehdään paikallisesti yrityksessä, ja tukea saadaan samalla yhteisten aloitteiden kautta. Se antaa ketterän organisaation, jossa yrittäjähenki ja aito ymmärrys markkinoista vievät kehitystä eteenpäin.

2. Houkuttelevat asiakastarjoukset ja uskolliset asiakkaat

Prosero-yritysten välinen läheinen kumppaniyhteistyö tuo lisää palveluita yhteisiin asiakastarjouksiin. Yritys voi siten saada monimutkaisempia liiketoimia, tarjota uusia digitaalisia palveluita ja laajentaa uusiin asiakassegmentteihin. Monen alueen merkistä riippumattoman asiantuntijaosaamisen ja asiakkaiden tarpeiden syvällisen ymmärtämisen avulla luodaan menestyksekkäitä turvallisuusratkaisuja, jotka luovat perustan pitkäaikaiselle yhteistyölle ja uskollisille, palaaville asiakkaille.

3. Kehitystä kokemustenvaihdon kautta

Prosero seuraa läheltä yritysten kehitystä ja korostaa menestystekijöitä, mikä antaa arvokkaita näkemyksiä ja oppeja, joita jaetaan yritysten välillä. Jatkuvan dialogin, yhteistyön ja yritysten välisten tapaamisten kautta luodaan foorumi tiedon jakamiselle ja osaamisen kehittämiselle. Taloudelliseen ohjaukseen ja suunnitteluun liittyvä tuki antaa selkeyttä ja auttaa yrityksiä saavuttamaan asetetut tavoitteet ja odotukset.

4. Yhteisten aloitteiden edut

Suuremman yhteisön neuvotteluvoiman kautta yritys voi osallistua edullisiin ostosopimuksiin. Se antaa paremmat marginaalit, suuremman kilpailukyvyn ja enemmän voitettuja liiketoimia. Yhteiset hankkeet digitaalisessa markkinoinnissa avaavat uusia alustoja asiakastapaamisille ja tuovat yritystä esille digitaalisesti. Prosero Academy on Proseron koulutuspanostus, jonka tavoitteena on parantaa organisaation kokonaisosaamista ja muodostaa houkutteleva työpaikka.

"Olemme onnistuneet säilyttämään pienen yrityksen nopeuden ja korkeatasoisen asiakaspalvelun, mutta tieto siitä, että taustalla on suurempi ryhmä, lisää turvallisuutta sekä asiakkaille että työntekijöille."

"Ensimmäisten 18 kuukauden aikana Proseron kanssa olemme kasvattaneet sekä voittoa että liikevaihtoa yli 50 prosenttia."

Lue lisää siitä, mitä yrityksemme ajattelevat