Prosero on viime vuosina kasvanut voimakkaasti, mikä on osaltaan vahvistanut sen osaamista ja paikallista läsnäoloa useissa Proseroon liitetyissä toiminnoissa. Ne ovat yhdistyneet tavoitteeseen luoda Pohjoismaiden johtava turvallisuusyhtiö.

2017

Toukokuu

Johtavat paikalliset lukitus- ja turvallisuusyritykset Ruotsissa ja Norjassa yhdistivät voimansa ja muodostivat Prosero Security Groupin. Konserni koostui aluksi kahdeksasta itsenäisestä turvallisuusyrityksestä Ruotsissa ja Norjassa. Ne ovat Axlås Solidlås Kistassa, Beslag-Consult Trondheimissa, Borås & Kungsbacka Lås & SäkerhetFarsta LåsLåshuset Sikkerhetssenter Oslossa, Tele & Säkerhetstjänst Skarassa, Telos Telemontage Örebrossa/Karlskogassa/Karlstadissa ja Zenita Årstassa.

Heinäkuu

Jönköpingiläinen Passera liittyy konserniin. Proseron palvelutarjontaa Ruotsissa vahvistetaan ydinalueilla, jotka ovat lukot ja kulunvalvontajärjestelmät, palohälyttimet, murtohälyttimet ja valvontakamerat.

Syyskuu

Kristianstadissa sijaitseva Citylåset liittyy Proseroon. Koska Citylåsetilla on vahva markkina-asema Skånen koillisosissa, Prosero laajentaa tarjontaansa ja maantieteellistä edustustaan keskeisellä alueella.

Lokakuu

Tukholmalainen LH Alarm liittyy konserniin tuoden mukanaan erityisasiantuntemusta murtohälyttimien ja valvontakameroiden aloilta. LH Alarmin uskollinen asiakaskunta parantaa entisestään Proseron markkina-asemaa Tukholman alueella.

Marraskuu

Jönköpingiläinen OpenUp liittyy Proseroon. Koska yrityksellä on arvokasta kokemusta kasvavalla automatisoitujen ovien alalla, Prosero hankkii aivan oman kykykeskuksen, kun taas OpenUp saa mahdollisuuden kehittyä edelleen.

Joulukuu

Tomelillassa sijaitseva Lövestad Larmcentral (LLC) liittyy konserniin. Näin Proseron tarjonta laajenee kattamaan hälytyskeskuspalvelut kaikkialla Ruotsissa.

2018

Helmikuu

Göteborgilainen Låssmeden Sven Alexandersson liittyy Proseroon. Yrityksen pitkä historia lukkoseppänä on auttanut sitä kasvamaan avaimet käteen ‑ratkaisujen toimittajaksi turvallisuusalalla, joten se tarjoaa Prosero Groupille vahvan aseman Göteborgin alueella.

Helsingborgilainen Swedsecur liittyy konserniin. Prosero hyötyy Swedsecurin erikoisasiantuntemuksesta turvallisuusratkaisujen järjestelmäintegraation alalla ja laajentaa siten toimintaansa sekä Skånessa että Tukholman alueella.

Toukokuu

Uddevallassa toimiva Rikstvåans Låsservice liittyy Proseroon. Rikstvåanilla on vahva asema paikallisilla markkinoilla ja runsaasti kokemusta mekaanisista ja elektronisista lukitusjärjestelmistä, joten se laajentaa Proseron toimintaa alueella.

Låsesmeden Tromsø liittyy Proseroon. Yritykselle on luonteenomaista vahva paikallinen tuki, erinomainen maine ja erittäin mittava tekninen pätevyys lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmien osa-alueilla. Låsesmeden Tromsøn liittyminen konserniin lisää merkittävästi Proseron palvelutarjontaa Pohjois-Norjassa.

Kesäkuu

Oslolainen Romerike Låsservice liittyy konserniin. Prosero laajentaa entisestään Norjan toimintojaan ja turvallisuuspalveluidensa valikoimaa Oslon ja Akershusin alueella. Romerike Låsservice on kasvattanut toimintojaan nopeasti suhteellisen lyhyessä ajassa lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmien osa-alueilta hankkimansa pätevyyden ansiosta.

Heinäkuu

Bodøssa sijaitseva Bodø Sikkerhet og Lås (BSL) liittyy konserniin. Prosero kiihdyttää kasvuaan Norjan markkinoilla ja laajentaa palvelutarjontaansa BSL:n kokemuksen ansiosta.

Lokakuu

Tukholmalainen Begelås liittyy konserniin vahvistaen Proseron markkina-asemaa Tukholman alueella. Begelås laajentaa Proseron kokonaistarjontaa mittavalla kokemuksellaan ja läheisillä asiakassuhteillaan.

2019

Tammikuu

Boråsissa sijaitseva Cadsafe Brandservice liittyy konserniin. Proseron kokonaistarjonta turvallisuustuotteiden alalla Ruotsissa laajenee näin kattamaan myös palosuojauksen. Cadsafe tarjoaa asiakkailleen täyden ratkaisun, johon sisältyvät paloturvallisuuslaitteiden palvelusopimukset, koulutuskurssit ja konsultointipalvelut. Yritys laatii itse myös palosuojaus- ja evakuointisuunnitelmia. Aktiivinen yhteistyö on alkanut useiden Proseron yritysten kanssa ja useat konsernin asiakkaat hyötyvät lisääntyneestä asiantuntemuksesta.

Maaliskuu

Prosero toivottaa tervetulleeksi trollhättanilaisen Dalek Lås & Larm ‑perheyrityksen, joka on rikkaan historiansa ansiosta täysien lukitus- ja turvallisuusratkaisujen toimittaja Länsi-Ruotsissa. Yrityksellä on toimipaikat myös Trollhättanissa ja Kungshamnissa. Konsernin palvelutarjonta laajenee Fyrstadin alueella ja Göteborgissa.

Göteborgissa sijaitseva Safetytech liittyy Proseroon. Yritys on viimeisten kymmenen vuoden aikana vakiinnuttanut asemansa kaikenkokoisten asiakkaiden luotettavana turvallisuuskumppanina Göteborgin alueella. Safetytech toimittaa järjestelmäratkaisuja ja tuotteita palo- ja murtohälyttimiin sekä valvontakameroihin. Prosero parantaa markkina-asemaansa Länsi-Ruotsissa ja laajentaa tarjontaansa Safetytechin erityisen palohälytinasiantuntemuksen ansiosta.

Huhtikuu

Dalarnassa sijaitsevat Dala Lås & Larm ja CFS Larm liittyvät Proseroon. Dala Lås & Alarm ‑konserni, johon kuuluvat myös Falu Lås & Nyckelservice ja CFS Larm, on markkinajohtaja Dalarnassa viiden toimipaikkansa kautta, jotka ovat Borlänge, Falun, Ludvika, Leksand ja Mora. Yritys tarjoaa asiakkailleen lukkoja, hälyttimiä, valvontakameroita, turvahälyttimiä, suojausta murtoja vastaan sekä muita turvallisuuspalveluita. Prosero kattaa nyt merkittävästi suuremman osan Ruotsia luoden samalla uuden alueellisen kanavan.

Tukholmassa sijaitseva Axel Group liittyy Proseroon. Yritys on tällä hetkellä yksi Ruotsin johtavista maanlaajuisista henkilökohtaisten hälytinratkaisujen toimittajista. Työympäristöjen ja henkilökohtaisen turvallisuuden integroituihin palveluihin ja teknisiin ratkaisuihin keskittyvä Axel Group laajentaa Proseron tarjontaa julkisella ja yksityisellä sektorilla. Veckans Affärer ‑talouslehden ”superyritykseksi” vuonna 2018 ja Dagens Industri ‑lehden ”gaselliyritykseksi” nimeämä Axel Group saa käyttöönsä useampia resursseja ja laajemman kumppaniverkoston, minkä lisäksi yritys saa enemmän paikallista näkyvyyttä uusien Prosero-sisaryritystensä kautta.

Kesäkuu

Gävleläinen Lås & Nyckel liittyy Proseroon. Yrityksellä on laajaa kokemusta ja vahva paikallinen tuki Gävleborgissa ja sen lähialueilla, joten se lisää Prosero Groupin toimintaa ja osaamista tällä alueella. Gävlessä sijaitsevan yrityksen kokemus perustuu mekaanisiin lukkoihin ja turvallisuustuotteisiin, mutta asiakkaiden muuttuvien tarpeiden vuoksi se on vaihtanut tärkeimmiksi liiketoiminta-alueikseen elektronisen turvallisuuden ja kulunvalvontajärjestelmät. Proseron tukemana gävleläisen Lås & Nyckelin odotetaan tulevan entistä vahvemmaksi toimijaksi alueellaan, ja aktiivinen yhteistyö kumppaneiden, kuten Dalarnassa sijaitsevan Dala Lås & Larmin, kanssa auttaa yritystä laajentamaan tarjontaansa.

Mossissa sijaitseva Lexow Låsservice liittyy konserniin. Näin Prosero laajentaa toimintojaan Norjassa sekä yleistä palvelutarjontaansa Oslossa, Akershusissa ja Østfoldissa. Lexow on tarjonnut aikaisemmin mekaanisia turvallisuusratkaisuja, mutta kokee nyt nopeaa kasvua elektronisen ja digitaalisen turvallisuuden aloilla. Yrityksen loistava maine perustuu vahvaan palvelukulttuuriin ja työntekijöiden kattavaan osaamiseen.

Heinäkuu

Säkerhetsteknik, SKT Säkerhet & Tele ja ADS liittyvät Prosero Security Groupiin. Säkerhetsteknik on turvallisuusyritys, jolla on vahva paikallinen asema yleisesti Skånessa ja erityisesti Malmössä.

Lokakuu

Låsservice Ålesund AS on seitsemäs norjalainen Prosero Security Groupiin liittyvä yritys. Låsservice perustettiin Ålesundissa vuonna 2006 ja toimii tällä hetkellä täysien turvallisuusjärjestelmien toimittajana niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille Møre og Romsdalissa ja sen lähialueilla.

Lockit AS Bergenistä liittyy Prosero Security Groupiin, joka kattaa nyt yhdeksän paikkaa Norjassa. Lockit toimittaa turvallisuusjärjestelmiä avaimet käteen ‑periaatteella Bergenissä ja Hordalandissa.

Joulukuu

Prosero laajenee Tanskaan – ACTAS liittyy konserniin. ACTAS toimittaa turvallisuusjärjestelmiä avaimet käteen ‑periaatteella yksityisille yrityksille ja julkiselle sektorille koko Tanskan laajuisesti. Yritys kehittää, integroi ja ylläpitää valvontakameroita, murto- ja palohälyttimiä, kulunvalvontajärjestelmiä, lukitusta ja oviautomatiikkaa koskevia turvallisuusratkaisuja.

2020

Tammikuu

Prosero astuu Suomen markkinoille hankkimalla Arvolukko OY ‑turvallisuusyrityksen, jossa on 65 työntekijää. Samaan aikaan Ruotsin ainoa täysin digitaalinen lukkoseppä, Samuelsson & Partner AB, on ryhtynyt Prosero-perheen jäseneksi, samoin kuin norjalainen Aker Lås og Nøkkel AS ‑yritys.

Helmikuu

Prosero-perheen uusin jäsen on norjalainen Automatikk-Service AS. Yritys on e-viestintäsertifioinnin saanut turvallisuustuotteiden toimittaja, joka tarjoaa mm. omia talon sisäisesti kehitettyjä käyttö- ja pilvipalveluita kulunvalvontajärjestelmille.

Myös Montageservice i Kalmar AB on liittymässä Proseroon tuoden mukanaan kokemuksensa liukuovista, saranaovista ja automaattisista pyöröovista.

Maaliskuu

Sickla Låsteknik AB liittyy Proseroon. Sickla Låsteknik AB:stä, Haninge Låsteknik AB:stä ja Låskomfort AB:stä koostuva tukholmalainen konserni tarjoaa sähkö- ja mekaanisia turvallisuusratkaisuja.

Kesäkuu

Hässleholms Låssmed AB on liittynyt Prosero-perheeseen vahvistaen Proseron markkina-asemaa koillis-Skånessa. Hässleholms Låssmed on mukana tarjoamassa mm. hälytysjärjestelmien huoltoa ja asennusta.

Öbacka Tele & Larm ja Sundsvalls El & Larmservice AB on myös liittymässä Proseroon. Tämä hankinta vahvistaa Proseron asemaa Norlannissa ja parantaa tarjonnan loistavaa kattavuutta palo- ja elektronisen turvallisuuden aloilla.

Syyskuu

Norjalaisesta Securinordista tulee Prosero-perheen uusi jäsen. Tämän hankinnan myötä Prosero vahvistaa edelleen asemaansa Pohjois-Norjassa laajentamalla toimintaansa elektronisen ja digitaalisen turvallisuuden aloilla erityisesti murtohälyttimiin ja valvontakameroihin liittyen.

Lokakuu

Låssmeden i Norrköping AB liittyy Proseroon. Tämän hankinnan myötä Prosero vahvistaa asemaansa Itä-Götanmaalla ja saa tällä alueella loistavia uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Creab Säkerhet AB liittyy Prosero-konserniin ja asettaa Karlskronan Prosero-kartalle. Tämä on tervetullut lisä asiakkaille, jotka asettavat korkeat vaatimukset turvallisuudelle ja kattaville ratkaisuille.

Marraskuu

Oslossa sijaitseva ja hälytys- ja valvontajärjestelmäasiantuntija SSP Sikkerhet liittyy Proseroon. Prosero-tiimi vahvistuu Norjassa sekä osaamisen että toimituskapasiteetin puolesta.

Joulukuu

Perinteikäs, vuonna 1968 perustettu suomalainen lukkoseppä Avain-Asema yhdistyy Proseroon, ja siitä tulee vakaa ja tervetullut vahvistus Helsinkiin.

All-Round Låsservice, jolla on toimipiste Lundin keskustassa, yhdistyy Proseroon. Se on vahvistus Lundille ja Malmölle, mutta myös Skånelle.

Prosero Security Group jatkaa strategista kasvuaan palontorjunnassa. Nyt mukaan tulee Norsk Brandvern, joka tarjoaa palotarkastuksia ja palontorjuntalaitteita ensisijaisesti norjalaisille taloyhtiöille. Yrityksellä on johtava asema useilla alueilla.

2021

Helmikuu

Turvallisuusalan yritys Larmatic yhdistyy Proseroon. Yrityksen toimipiste on Tukholmassa ja sen palveluihin kuuluvat murtohälytykset, kameravalvonta ja kulunvalvonnan ratkaisut. Larmatic-tuotemerkki juontaa juurensa vuoteen 1964, ja yhtiö on alusta lähtien erottunut paikallisena ja pätevänä turvallisuusalan toimijana Ruotsin pääkaupungissa ja sen lähialueilla.

Maaliskuu

Prosero ostaa Dørautomatikkin ja vahvistaa siten asemaansa oviautomaatiossa koko Norjassa sekä  markkina-asemaamme Etelä- ja Itä-Norjassa.

Prosero kasvaa Suomessa ostamalla Turvatalon Helsingin seudulta. Yrityskauppa lisää Proseron osaamista ja toimituskapasiteettia Suomessa lukituksen, hälytyksen ja valvonnan alalla.

Huhtikuu

Prosero hankkii Askera Lås AS:n ja vahvistaa asemaansa Oslossa. Asker Låsilla on laaja asiantuntemus teknisestä turvallisuudesta, lukituksesta sekä kulunvalvonnasta.

Prosero hankkii Exista Säkerhet AB:n ja vahvistaa asemaansa Tukholman alueella. Existalla on laaja asiantuntemus integroitujen järjestelmien, kulunvalvontajärjestelmien, hälyttimien, valvontakameroiden ja lukkojen teknisistä turvaratkaisuista.

Kesäkuu

Prosero ostaa Södra vägens Låsservice AB:n ja vahvistaa asemaansa Göteborgin alueella. Södra vägens Låsservice on vakiintunut yritys, joka on perustettu jo vuonna 1966, ja jolla nykyisin on laaja tietoturvaratkaisujen osaaminen keskittyen lukkoihin, kulunvalvontajärjestelmiin, ovien automaatioon, säilytykseen ja huoltoon.

Prosero vahvistaa asemaansa Oslon alueella ostamalla Hemer Lås & Dørtelefon AS:n. Hemer Lås & Dørtelefon on perustettu vuonna 1978. Yritys keskittyy lähinnä palveluihin ja jälkimarkkinoihin, ja se tarjoaa laajan valikoiman lukkoja, kulunvalvontajärjestelmiä ja ovipuhelimia, oviautomaatiota sekä kameravalvontaa.

Prosero vahvistaa läsnäoloaan Oslon alueella ostamalla Lås & Sikring AS:n Elverumista. Lås & Sikring on vuonna 1992 perustettu yritys, joka keskittyy pääasiassa suurempiin projekteihin, joissa se tarjoaa laajan valikoiman lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmiä ensisijaisesti rakennusalalle suunnattuina.

Heinäkuu

Prosero vahvistaa läsnäoloaan Kymenlaakson alueella Kotkassa ja Haminassa hankkimalla Lukitustekniikka-STY Oy:n. Vuonna 1979 perustettu yhtiö tarjoaa asennus-, projektinhallinta-, huolto- ja ylläpitopalveluja, ja sillä on laaja asiantuntemus lukoista ja kulunvalvontajärjestelmistä, oviautomaatiosta, hälyttimistä, palovaroittimista ja valvontakameroiden teknisistä turvaratkaisuista.

Syyskuu

Hankkimalla Nordland Lås & Sikkerhetin Prosero vahvistaa entisestään asemaansa Nordlandissa. Nordland Lås & Sikkerhet aloitettiin vuonna 1995 perheyrityksenä, ja se on vuosien aikana saavuttanut vahvan aseman ja erittäin hyvän maineen suurella alueella Pohjois-Norjassa.

Lokakuu

Prosero hankkii Nordjysk Låseteknik A/S:n. Nordjysk Låseteknik on osa valtakunnallista turvallisuusyritystä ACTAS A/S:ää, joka on kuulunut Proseroon vuodesta 2019 lähtien. Nordjysk Låseteknik A/S on perinteikäs erikoisyritys, joka tunnetaan hyvästä käsityöstä ja asiakaspalvelusta koko alueella.

Prosero vahvistaa asemaansa Etelä-Suomessa hankkimalla Lukkoässä Oy:n, jolla on toimipaikat Lahdessa ja Hollolassa. Yhtiö perustettiin vuonna 1984, ja se tarjoaa palveluita asennukseen ja käyttöönottoon sekä huoltoon ja ylläpitoon ja tarjoaa ratkaisuja lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmiin, oviautomatiikkaan, porttipuhelimiin, hälyttimiin ja kameravalvontaan (CCTV).

Marraskuu

Prosero ostaa suomalaisen PAP Groupin. PAP Group on yksi Pohjoismaiden suurimpia itsenäisiä paloturvallisuusratkaisujen tarjoajia ja alan markkinajohtaja Suomessa. PAP Group on vuonna 2006 toimintansa aloittanut sertifioitu paloturvallisuusjärjestelmien kokonaistoimittaja.

Norjalaisyhtiö Låsesmeden Finnsnes AS siirtyy Proseron omistukseen. Tämä vuonna 2003 perustettu yhtiö on keskeinen toimija alueella ja vakiinnuttanut asemansa paikallisilla markkinoilla.

Prosero hankkii omistukseensa Avainahjo Oy:n – toimipisteitä nyt jo 100 paikkakunnalla Pohjoismaissa. Vuonna 1956 perustettu Avainahjo tarjoaa asumisen tekniseen turvallisuuteen liittyviä jälkimarkkinointituotteita ja -palveluja.

Prosero vahvistaa asemaansa Norjassa hankkimalla Buysec AS:n ja Buytec AS:n. Buysec on Kongsberg-konsernin vuonna 1994 perustama yritys, joka on nykyisin kulkukorttijärjestelmien ja tarvikkeiden kokonaistoimittaja. Buytec tarjoaa valikoiman palveluita ja tuotteita tapahtuma-alalle.

2022

Tammikuu

Prosero ostaa suomalaisen LukkoLuket Oy:n.

Prosero ostaa El & Fastighetsdrift Stockholm AB:n. Vuonna 2006 perustettu El & Fastighetsdrift Stockholm AB on palohälyttimien, sähköasennusten ja oheispalvelujen sertifioitu toimittaja.

Huhtikuu

Prosero ostaa Norrbottens Larmkonsult -nimisen yrityksen. Norrbottens Larmkonsult on johtava turvallisuustekniikan toimittaja Norrbottenin läänissä Ruotsissa.

Prosero ostaa Ajan Lukko Oy:n. Ajan Lukko on Tampereella pääkonttoriaan pitävä täyden palvelun turvatalo.

Prosero ostaa Uppsala Säkerhetsteknik AB:n. Uppsala Säkerhetsteknikillä on laaja tuote- ja palveluvalikoima, joka kattaa lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmät, palohälyttimet, murtohälyttimet, kameravalvonnan sekä tietoverkko- ja sähköasennukset.

Toukokuu

Prosero ostaa Tele-Projekti Oy:n sekä THV Tele- ja Hälytysvalvonta Oy:n. Yritykset pyörittävät yhtä Lounais-Suomen suurimmista hälytyskeskustoiminnoista sekä tarjoavat huippuluokan tietoturvaratkaisuja.

Heinäkuu

Prosero hankkii Suomen Turvalukko OY:n. Yritys tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja lukko- ja kulunvalvontajärjestelmissä, porttipuhelimissa, oviautomatiikassa, hälytysjärjestelmissä ja kameravalvonnassa.

Syyskuu

Prosero jatkaa kasvumatkaansa Norjassa ja Lås & Prosjekt AS:n oston myötä läsnäolo Oslon alueella vahvistuu entisestään.

Lokakuu

Prosero vahvistaa läsnäoloaan Jyllannissa Sikring Nordin tullessa osaksi konsernia.

Prosero ottaa ensimmäisen askeleen Saksaan, kun BOFFERDING GmbH tulee osaksi konsernia.

2023

Tammikuu

Lukkoliike KanLås AB liittyy Prosero Security Groupiin.

Maaliskuu

Meri-Lapin Lukituspalvelu Oy liittyy Prosero Security -konserniin.

Port Øst liittyy Prosero Security -konserniin.

Huhtikuu

ST Hälytys liittyy Prosero Security -konserniin.

Toukokuu

Etelä-Suomen Hälytintekniikka liittyy Prosero Security -konserniin.

Prosero vahvistaa läsnäoloaan Pohjois-Norjassa ostamalla Lofoten Låsservice AS:n.

Prosero vahvistaa läsnäoloaan Norjassa ostamalla Assistent Partner AS:n.

Kesäkuu

Turvallisuusalan yritykset AS Brann og Sikringservice ja Lås og Beslag AS liittyvät Proseroon.

Heinäkuu

Prosero Security Group ostaa AB Norrskyddin.

Nielsen Sikringistä tulee osa Prosero Security Groupia Tanskassa.

Elokuu

Prosero laajenee edelleen Suomessa ostamalla Emsec Oy:n.

Syyskuu

Lås-Arne Huddingessa on integroitu LH Alarmiin.

Lås & Sikring AS liittyy Prosero Security Groupiin.

Prosero Security Group ostaa SIKOM Danmark A/S:n.

 

Marraskuu

Prosero ostaa Weckbacher Sicherheitssysteme GmbH:n, joka on merkittävä toimija Saksan turvallisuusmarkkinoilla.

Prosero Security Group ostaa JM Lukko- ja Turvatekniikka Oy:n Suomessa.