Prosero Security Group on Pohjois-Euroopan johtava tekninen turvallisuusyritys. Sen ydinliiketoimintaa on turvallisen ja avoimen yhteiskunnan luominen tarjoamalla tehokkaita turvallisuusratkaisuja, jotka suojaavat ihmisiä ja omaisuutta. Prosero on keskeinen toimija räätälöityjen teknisten ratkaisujen avulla lukkojen, hälytysten, kulunvalvontajärjestelmien, valvonnan, palontorjunnan ja henkilöturvallisuuden alalla nykypäivän ja tulevaisuuden menestyksekkäiden turvallisuusratkaisujen luomisessa ja turvallisemman yhteiskunnan edistämisessä.

Prosero numeroina

+150

toimipaikkaa eri puolilla Pohjoismaita

+1 900

työntekijää

+90 000

tyytyväistä asiakasta joka vuosi

+340

MEUR liikevaihto

Perustivat tietoturva-asiantuntijat

Kahdeksan Ruotsin ja Norjan johtavaa turvallisuusyritys perustivat konsernin vuonna 2017. He yhdistivät voimansa vastatakseen markkinoiden kasvaviin tarpeisiin. Nykyisin Proseroon kuuluu yli 80 yritystä, joilla on 90 000 asiakasta eri puolilla Pohjois-Eurooppaa. Vuosien mittaan tarjonta asiakkaille on laajentunut kattamaan yhä enemmän palveluja lähialueilla.

Hajautettuun liiketoimintamalliin perustuvaa toimintaa

Proseron menestyksekkään kasvun taustalla on konsernin hajautettu liiketoimintamalli. Tässä mallissa operatiivinen ja strateginen päätöksenteko jaetaan toimintojen kesken. Tärkeät päätökset tehdään paikallisesti – lähellä asiakkaita ja työntekijöitä. Näin syntyy joustavia yrityksiä, jotka voivat tehdä päätöksiä ketterästi ja jotka voivat mukautua nopeasti markkinoiden muuttuviin tarpeisiin. Proseron hajautettu malli tukee nopeampaa kasvua, suurempaa vastuullisuutta ja lähietäisyyttä asiakkaisiin.

Yritystemme tärkeimmät yhteiset tekijät ovat mittava osaaminen ja korkeatasoinen palvelu sekä tyytyväiset asiakkaat ja vahva asema paikallisilla markkinoilla. Proseroon kuuluvat yritykset voivat ylläpitää läheisiä asiakassuhteita ja tarjota samalla suuren turvallisuusyrityksen tasoista turvaa ja kilpailukykyä.

Proseron työntekijät ovat korkeasti koulutettuja teknikkoja, joilla on laaja tietämys ja kokemus alasta, ammattitaidosta ja uusimmista teknisistä ratkaisuista. Heillä on erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa sekä omaan työhönsä että edistää liiketoiminnan kehitystä. Heidän tietämyksensä ja ideansa ovat ratkaisevan tärkeitä konsernin jatkuvalle kehitykselle.

Yli 150 toimipistettä

Yhä useammat turvallisuusalan yritykset kokevat, että Proseron jäsenyydestä on hyötyä. Kesään 2023 konserni oli paikallisesti läsnä yli 150 paikkakunnalla ja tarjoaa turvallisuuspalveluja Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, ja Saksa.