Som Nordens största oberoende säkerhetsleverantör erbjuder Prosero Digital Access en komplett digital hantering av hela access och låssystemet. Med samlad expertis, tekniskt kunnande och som ledare i utveckling av digitala mervärdestjänster maximerar vi nyttan av det moderna access och låssystemet samt digitaliserar hela flödet. Genom Prosero Digital Access samlade unika digitala lösningar i kombination med ett av nordens bredaste service- och installationsnät maximerar vi nyttan för fastighetsägaren och skapar effektiva och säkra lösningar, anpassat för den digitala fastighetens framtid.