Prosero Digital Access Logo

Digitalisering gynnar större aktörer som både kan driva centrala initiativ och samtidigt kraftfullt skala upp lösningarna. Den nya tekniken, och tjänsterna som den möjliggör, skapar i sin tur en ökad efterfrågan på mer sofistikerade och hållbara lösningar. Även om mekaniska låssystem idag är dominerande så pekar utvecklingen mot en framtid där digitala accessystem finns överallt.

Genom initiativet Digital Access gör Prosero en fokuserad satsning och investering inom egenutvecklade digitala lås- och accessystem. Vår ambition är att vara ledaren inom digitala accesslösningar.

Som norra Europas största oberoende säkerhetsleverantör erbjuder Prosero Digital Access en komplett digital hantering av hela access- och låssystemet. Med samlad expertis, tekniskt kunnande och som ledare i utveckling av digitala mervärdestjänster maximerar vi nyttan av det moderna access- och låssystemet samt digitaliserar hela flödet. Genom Prosero Digital Access samlade unika digitala lösningar i kombination med ett av norra Europas bredaste service- och installationsnät maximerar vi nyttan för fastighetsägaren och skapar effektiva och säkra lösningar, anpassat för den digitala fastighetens framtid.

Klicka här för att komma till Prosero Digital Access hemsida!