Prosero Security Group är en nordeuropeisk ledare inom teknisk säkerhet. Kärnverksamheten består i att skapa ett säkert och öppet samhälle genom att erbjuda effektiva säkerhetslösningar som skyddar människor och egendom. Genom skräddarsydda tekniska lösningar inom lås, larm, passersystem, övervakning, brandskydd och personskydd, är Prosero en viktig aktör som skapar dagens och morgondagens framgångsrika säkerhetslösningar och bidrar till ett tryggare samhälle.

Prosero in Zahlen

+100

Niederlassungen in Nordeuropa

+1 400

qualifizierte Mitarbeiter

+75 000

zufriedene Kunden pro Jahr

+2 800

MEUR jährlicher Umsatz

Grundat av låssmeder

Gruppen skapades 2017 av åtta ledande låssmeder i Sverige och Norge som gick samman för att möta marknadens ökade behov. Idag består Prosero av mer än 65 bolag med 75000 kunder över hela norra Europa. Under åren har kunderbjudandet breddats till att omfatta fler tjänster i närliggande tjänsteområden.

Baserad på en decentraliserad affärsmodell

Proseros framgångsrika tillväxt drivs av koncernens decentraliserade affärsmodell. Modellen fördelar operativt och strategiskt beslutsfattande till verksamheterna. Viktiga beslut fattas lokalt, nära kunder och anställda. Detta skapar flexibla företag med korta beslutsvägar som snabbt kan anpassa sig till marknadens föränderliga behov. Den decentraliserade modellen möjliggör snabbare tillväxt, större ansvarstagande och närhet till kunden.

Die gemeinsamen Nenner für unsere lokalen Aktivitäten sind ein hohes Maß an Wissen und Service, zufriedene Kunden und ein stabiles Standbein auf dem lokalen Markt. Als Teil von Prosero kann jedes lokale Unternehmen eine enge Beziehung zu seinen Kunden pflegen und gleichzeitig der großen Gruppe Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit bieten.

Proseros anställda är mycket skickliga tekniker med stor kunskap och erfarenhet av branschen, hantverket och de senaste tekniska lösningarna. De har stora möjligheter att påverka både sitt eget arbete och bidra till verksamhetens utveckling. Deras kunskap och idéer är avgörande för koncernens fortsatta utveckling.

Närvaro på över 100 orter

Allt fler säkerhetsbolag ser fördelarna i att bli en del av Prosero. Under hösten 2021 passerade gruppen lokal närvaro på över 100 orter och erbjuder nu säkerhetstjänster inom Norge, Sverige, Finland och Danmark.