Prosero opkøber markedsførende selskaber med stærke ledere. Gennem Proseromodellen, en forretningsmodel med decentraliseret styring, drives selskaberne videre i samme ånd og under samme varemærke af den lokale leder, men nu med støtte fra det større fællesskab og alle de fordele, som det medfører. Operative og strategiske beslutninger træffes lokalt i selskaberne på baggrund af deres eget marked, tæt på kunderne. Det giver hurtigt reagerende selskaber, hvor iværksætterånd, teknisk ekspertise og kundekendskab

driver udviklingen fremad med støtte fra den store koncern. Med lokal tilstedeværelse og en nær relation til kunderne kombineret med et stort netværk af mærkeuafhængige eksperter skaber vi succesfulde og markedsførende sikkerhedsløsninger.

Sammen skaber vi en unik platform for succesfulde sikkerhedsfirmaer og meget attraktive kundetilbud kundetilbud.

Dette er Proseromodellen

Proseromodellen

1. Tiltræk og udvikl lokale verdensmestre

Prosero tiltrækker de mest succesrige aktører ved at tilbyde en vækstplatform med decentraliseret styring kombineret med fordelene ved den store koncern. Vigtige driftsmæssige og strategiske beslutninger træffes lokalt i selskaberne, samtidig med at der ydes støtte via fælles initiativer. Det giver en hurtigt agerende organisation, hvor iværksætterånd og ægte forståelse for markedet driver udviklingen fremad.

2. Attraktive kundetilbud og loyale kunder

Takket være nære partnersamarbejder mellem Prosero-selskaber tilføjes der flere tjenester i det samlede kundetilbud. Selskaberne kan derigennem antage mere komplekse opgaver, tilbyde nye digitale tjenester og udvide til nye kundesegmenter. Med mærkeuafhængig ekspertviden inden for flere områder og dyb forståelse for kunderenes behov skræddersyr vi succesrige sikkerhedsløsninger, som danner grundlag for samarbejder og loyale, tilbagevendende kunder.

3. Udvikling gennem erfaringsudveksling

Prosero følger selskabernes udvikling tæt og synliggør succesfaktorer, hvilket giver værdifuld indsigt og lærdom, som bliver delt med selskaberne. Igennem kontinuerlig dialog, samarbejder og møder imellem selskaberne skabes fora for vidensdeling og kompetenceudvikling. Støtte til økonomistyring og planlægning skaber tydelighed og bidrager til, at selskaberne når de opstillede mål og forventninger.

4. Fordele via fælles initiativer

I kraft af det større fællesskabs forhandlingsstyrke kan selskaberne få adgang til fordelagtige indkøbsaftaler. Det giver bedre overskudsgrader, øget konkurrenceevne og flere vundne opgaver. Fælles initiativer inden for digital markedsføring åbner nye platforme for kundemøder og synliggør selskaberne digitalt. Prosero Academy er Proseros uddannelsessatsning, der har som mål at højne organisationens samlede kompetence og skabe en attraktiv arbejdsplads.

"Vi har formået at bevare den lille virksomheds hastighed og høje kundeservice, samtidig med at vi ved, at der står en større koncern bag, hvilket giver øget sikkerhed for både kunder og medarbejdere."

"I løbet af vores første 18 måneder med Prosero har vi øget både overskuddet og omsætningen med mere end 50 %."

Læs mere om, hvad vores virksomheder mener