De senere år har Prosero haft en kraftig vækst, der har bidraget til at styrke kompetence og lokal tilstedeværelse yderligere, ved at en en række virksomheder har sluttet sig til Prosero med et fælles mål om at skabe Nordeuropas førende sikkerhedsvirksomhed.

2017

Maj

Lokalt førende låse- og sikkerhedsfirmaer i Sverige og Norge går sammen og danner Prosero Security Group. Koncernen består fra begyndelsen af 8 selvstændige sikkerhedsfirmaer i Sverige og Norge. Det drejer sig om Axlås Solidlås i Kista, Beslag-Consult i Trondheim, Borås & Kungsbacka Lås & SäkerhetFarsta LåsLåshuset Sikkerhetssenter i Oslo, Tele & Säkerhetstjänst i Skara, Telos Telemontage i Örebro/Karlskoga/Karlstad og Zenita i Årsta.

Juli

Passera i Jönköping går med i koncernen. Proseros tjenesteudbud i Sverige bliver dermed styrket inden for kerneområderne låse- og adgangssystemer, brandalarmer, indbrudsalarmer og kameraovervågning.

September

Citylåset i Kristianstad bliver en del af Prosero. Med Citylåsets starke markedsposition i det nordøstlige Skåne udvides Proseros kundetilbud og geografiske tilstedeværelse i en prioriteret region.

Oktober

LH Alarm i Stockholm går med i koncernen. Prosero tilføjer dermed specialistkompetence inden for indbrudsalarmer og kameraovervågning. Proseros markedsposition i Stockholmsregionen styrkes yderligere igennem LH Alarms loyale kundebase.

November

OpenUp i Jönköping bliver en del af Prosero. Med OpenUps værdifulde kompetence inden for vækstområdet dørautomatik får Prosero deres eget kompetencecenter, samtidig med at OpenUp får mulighed for at videreudvikle sig.

December

Lövestad Larmcentral (LLC) i Tomelilla går med i koncernen. Proseros tjenesteudbud udvides dermed til at omfatte alarmcentraltjenester i hele Sverige.

2018

Februar

Låssmeden Sven Alexandersson i Göteborg bliver en del af Prosero. Med en lang historik som låsesmed har selskabet udviklet sig en totalleverandør inden for sikkerhed, og Proserokoncernen opnår en stærk platform omkring Göteborg.

Swedsecur i Helsingborg går med i koncernen. Prosero styrkes med Swedsecurs specialistkompetence inden for systemintegration af sikkerhedsløsninger og udvider deres tilstedeværelse i såvel Skåne som Stockholmsregionen.

Maj

Rikstvåans Låsservice i Uddevalla går med i Prosero. Med deres meget stærke, lokale markedsposition og brede færdigheder inden for mekaniske og elektroniske låsesystemer udvider Rikstvåan Proseros platform i regionen.

Låsesmeden Tromsø bliver en del af Prosero. Selskabet er kendetegnet ved stærk, lokal forankring, et godt ry og høj teknisk kompetence inden for låse- og adgangssystemer. Proseros tjenesteudbud i Nordnorge øges betragteligt ved at Låsesmeden Tromsø slutter sig til koncernen.

Juni

Romerike Låsservice i Oslo går med i koncernen. Prosero udvider sine norske aktiviteter yderligere og udvider deres udbud af sikkerhedstjenester i området Oslo og Akershus. Romerike Låsservice har på relativt kort tid udvidet deres virksomhed i højt tempo og med meget god kompetence inden for låse- og adgangssystemer.

Juli

Bodø Sikkerhet og Lås (BSL) i Bodø bliver en del af koncernen. Prosero accelererer deres vækst på det norske marked og udvider deres tjenesteudbud ved hjælp af kompetencerne hos BSL.

Oktober

Begelås i Stockholm går med i koncernen. Prosero styrker dermed deres markedsposition i Stockholmsregionen. Begelås udvider Proseros samlede tilbud med deres langvarige kunnen og nære kunderelationer.

2019

Januar

Cadsafe Brandservice i Borås bliver en del af koncernen. Proseros samlede sikkerhedstilbud i Sverige udvides dermed til at inkludere brandsikring. Cadsafe tilbyder deres kunder en totalløsning med bl.a. serviceaftaler på brandredskaber, uddannelser og konsulentydelser. Selskabet udarbejder desuden selv brandsikringstegninger og evakueringsplaner. Et aktivt samarbejde med flere Proseroselskaber indledes, og kompetencedeling når ud til mange af koncernens kunder.

Marts

Dalek Lås & Larm i Trollhättan går med i Prosero. Familievirksomhed med langvarig historie som i dag er en komplet låse- og sikkerhedsleverandør i Vestsverige med butik og kontor i både Trollhättan og Kungshamn. Koncernens tjenesteudbud i Fyrstadsregionen og Göteborg udvides.

Safetytech i Göteborg bliver en del af Prosero. Selskabet har de seneste 10 år etableret sig som en pålidelig sikkerhedspartner for store og små kunder i Göteborgregionen. Safetytech leverer systemløsninger og produkter inden for brandalarmer, indbrudsalarmer og kameraovervågning. Proseros markedsposition i Vestsverige styrkes, og Safetytechs specialistkompetence inden for brandalarmer udvider kundetilbuddet for de svenske Proseroselskaber.

April

Dala Lås & Larm och CFS Larm i Dalarna går med i Prosero. Virksomhedsgruppen Dala Lås & Larm som foruden Dala Lås består af Falu Lås & Nyckelservice og CFS Larm, har en markedsførende position i Dalarna og findes i dag i fem byer: Borlänge, Falun, Ludvika, Leksand och Mora. Selskabet hjælper sine kunder med låse, alarmer, kameraovervågning, tryghedsalarmer, indbrudssikring og andre ydelser vedrørende sikkerhed Proseros rækkevidde i Sverige øges dermed betydeligt, og der dannes en ny, regional platform.

Axel Group i Stockholm bliver en del av Prosero. Selskabet er i øjeblikket en af Sveriges førende og landsdækkende leverandører af personsikkerhedsløsninger. Med fokus på samlede ydelser og tekniske løsninger inden for arbejdsmiljø og personsikkerhed udvider Axel Group Proseros samlede kundetilbud i den offentlige og private sektor. Axel Group blev i 2018 udnævnt til Supervirksomhed af Veckans Affärer og Gazellevirksomhed af Dagens Industri og får igennem sine søsterselskaber i Prosero adgang til øgede ressourcer, et større netværk af samarbejdspartnere og en tydeligere lokal tilstedeværelse.

Juni

Lås & Nyckel i Gävle går med i Prosero. Med lang erfaring og stærk, lokal forankring i Gävleborg og omegn giver selskabet Proserokoncernen større tilstedeværelse og kompetence i regionen. Gävleselskabets historie har bestået af mekaniske låse og sikkerhedsprodukter, men med ændrede kundebehov udgør elektronisk sikkerhed og adgangssystemer i dag den vigtigste del af aktiviteterne. Med Prosero i ryggen ser Lås & Nyckel i Gävle, at de bliver en endnu stærkere aktør i regionen, og igennem et aktivt samarbejde med bl.a. Dala Lås & Larm i Dalarna kan de udvide deres kundetilbud.

Lexow Låsservice i Moss bliver en del af koncernen. Prosero udvider dermed deres norske aktiviteter og det samlede tjenesteudbud i regionerne Oslo, Akershus og Østfold. Lexows historik ligger inden for mekanisk sikkerhed, men vokser i dag hurtigt inden for elektronisk og digital sikkerhed. Selskabets gode ry er baseret på en stærk servicekultur og bred kompetence hos medarbejderne.

Juli

Säkerhetsteknik, SKT Säkerhet & Tele och ADS bliver en del af Prosero Security Group. Säkerhetsteknik er et sikkerhedsfirma med en stærk, lokal forankring i Skåne generelt og i Malmö i særdeleshed.

Oktober

Låsservice Ålesund AS bliver det syvende norske selskab til at gå med i Prosero Security Group. Låsservice startede i Ålesund 2006 og er i dag en komplet leverandør af sikkerhedssystemer til både den private og offentlige sektor i og omkring regionen Møre og Romsdal.

Lockit AS fra Bergen bliver en del af Prosero Security Group, som dermed er etablerede ni steder i Norge. Lockit er totalleverandør af sikkerhedssystemer i Bergen og Hordaland.

December

Prosero går ind i Danmark – ACTAS slutter sig til koncernen. ACTAS er en landsdækkende totalleverandør af sikkerhedssystemer til private virksomheder og den offentlige sektor i Danmark. Virksomheden udvikler, integrerer og vedligeholder sikkerhedsløsninger inden for kameraovervågning, indbrudsalarmer, brandalarmer, adgangssystemer, låse og dørautomatik.

2020

Januar

Prosero tager et skridt ind på det finske marked, når de opkøber sikkerhedsvirksomheden Arvolukko OY med 65 medarbejdere. Samtidig bliver Sveriges eneste rendyrkede digitale låsesmed, Samuelsson & Partner AB, en del af Proserofamilien i lighed med norske Aker Lås og Nøkkel AS.

Februar

Nyt medlem af Proserofamilien bliver norskeAutomatikk-Service AS, en E-kom-certificeret sikkerheds leverandør med blandt andet egenudviklede drifts- og skytjenester til adgangssystemer.

Også Montageservice i Kalmar AB tager skridtet ind i Prosero og tilføjer deres kunnen inden for automatik til både skydedøre, slagdøre og svingdøre.

Marts

Sickla Låsteknik AB slutter sig til Prosero. Den Stockholmbaserede virksomhedsgruppe består af virksomhederne Sickla Låsteknik AB, Haninge Låsteknik AB og Låskomfort AB og tilbyder løsninger med elektronisk og mekanisk sikkerhed.

Juni

Hässleholms Låssmed AB bliver en del af Proserofamilien og styrker Proseros markedsposition i det nordøstlige Skåne. Hässleholms Låssmed bidrager blandt andet med deres udbud af service og installation af alarmklassificerede anlæg.

Öbacka Tele & Larm og Sundsvalls El & Larmservice AB går også med i Prosero. Med opkøbet styrker Prosero deres position i Norrland og skærper udbuddet inden for brand og elektronisk sikkerhed.

September

Securinord AS fra Norge bliver nyt medlem af Proserofamilien. Prosero styrker med erhvervelsen sin position i Nordnorge yderligere og bliver endnu bredere inden for elektronisk og digital sikkerhed som indbrudsalarmer og kameraovervågning i Norge.

Oktober

Låssmeden i Norrköping AB går med i Prosero. Med opkøbet styrker Prosero sin position i Östergötland og får gode muligheder nye samarbejder i regionen.

Creab Säkerhet AB bliver en del af Proserokoncernen og sætter Karlskrona på Proserokortet. En velkommen tilføjelse for kunder med høje krav til sikkerhed og totalløsninger.

November

Den Oslobaserede overvågnings- og adgangsspecialist SSP Sikkerhet slutter sig til Prosero. En forstærkning af Prosero-teamet i Norge, både når det gælder kompetence og leveringskapacitet.

December

Den traditionsrige finske låsesmed Avain-Asema, der blev grundlagt i 1968, slutter sig til Prosero og bliver en solid og velkommen forstærkning i Helsinki.

All-Round Låsservice med butik i centrum af Lund slutter sig til Prosero. En forstærkning for Lund og Malmö, men også for resten af Skåne.

Prosero Security Group fortsætter med at vokse strategisk inden for brandsikring, og nu får vi tilgang af Norsk Brannvern, der leverer brandeftersyn og brandudrustning til primært boligforeninger i Norge og har en førende position i flere regioner.

2021

Februar

Sikkerhedsfirmaet Larmatic slutter sig til Prosero. Virksomheden er baseret i Stockholm, og deres ydelser har fokus på indbrudsalarmer, kameraovervågning og adgangsløsninger. Varemærket Larmatic har aner tilbage til 1964, og virksomheden har siden grundlæggelsen udmærket sig som en lokal, kompetent sikkerhedsaktør i den svenske hovedstad og omegn.

Marts

Prosero opkøber Dørautomatikk og styrker dermed positionen inden for dørautomatik i hele Norge og vores markedsposition i Sør- og Østlandet.

Prosero vokser i Finland med opkøb af Turvatalo i Helsinkiregionen. Opkøbet medfører en udvidelse af kompetencer og leveringsdygtighed for Prosero i Finland inden for låse, alarmer og overvågning.

April

Prosero opkøber Asker Lås AS og styrker dermed sin position i Oslo. Asker Lås har bred kompetence inden for teknisk sikkerhed, låse og adgangskontrol.

Prosero opkøber Exista Säkerhet AB og styrker sin position i Stockholmsområdet. Exista har en bred kompetence inden for tekniske sikkerhedsløsninger i integrerede systemer, adgangssystemer, alarmer, kameraovervågning og låse.

Juni

Prosero opkøber Södra vägens Låsservice AB og styrker sin position i Göteborgsområdet. Södra vägens Låsservice er en traditionsrig virksomhed, der blev grundlagt helt tilbage i 1966, og i dag har bred kompetence inden for sikkerhedsløsninger med fokus på låse, adgangssystemer, dørautomatik, værdiopbevaring og service.

Prosero styrker sin position i Osloområdet gennem opkøb af Hemer Lås & Dørtelefon AS. Hemer Lås & Dørtelefon blev grundlagt i 1978 og fokuserer hovedsageligt på service og eftermarked, hvor de tilbyder et bredt udvalg inden for låse, adgangssystemer og porttelefoni, dørautomatik samt kameraovervågning.

Prosero styrker deres tilstedeværelse i Osloområdet ved opkøb af Lås & Sikring AS i Elverum. Lås & Sikring blev grundlagt i 1992 og forkuserer primært på større projekter, hvor de leverer et bredt udbud inden for låse- og adgangssystemer og hovedsageligt henvender sig til byggesektoren.

Juli

Prosero styrker tilstedeværelsen omkring Kotka og Hamina i det sydlige Finland gennem opkøb af Lukitustekniikka-STY Oy. Selskabet blev grundlagt i 1979 og tilbyder tjenester inden for installation, projektledelse, service og vedligeholdelse og har en bred kompetence inden for låse- og adgangssystemer, dørautomatik, alarmer, brand og CCTV.

September

Igennem opkøbet af Nordland Lås & Sikkerhet styrker Prosero sin tilstedeværelse i Nordland yderligere. Nordland Lås & Sikkerhet blev grundlagt i 1995 som et familiefirma og har i årenes løb oparbejdet en stærk position og et meget godt ry i et stort opland i det nordlige Norge.

Oktober

Prosero opkøber Nordjysk Låseteknik A/S. Nordjysk Låseteknik integreres i den landsdækkende sikrings- og sikkerhedsvirksomhed ACTAS A/S, der har været en del af Prosero siden 2019. Nordjysk Låseteknik A/S er en traditionsrig specialvirksomhed, som er kendt for godt håndværk og god kundeservice overalt i landsdelen.

Prosero styrker positionen i det sydlige Finland med et opkøb af Lukkoässä Oy med afdelinger i Lahti og Hollola. Selskabet blev grundlagt i 1984 og tilbyder tjenester inden for installation og kommissionering, service og vedligeholdelse og leverer løsninger inden for låse- og adgangssystemer, dørautomatik, porttelefoni, alarmer og kameraovervågning (CCTV).

November

Prosero opkøber PAP Group i Finland. PAP Group er en af Nordens største uafhængige aktører inden for brandsikkerhedsløsninger og en markedsleder i Finland. PAP Group blev grundlagt i 2006 og er en certificeret totalleverandør af brandforebyggende systemer.

Prosero opkøber Låsesmeden Finnsnes AS i Norge. Selskabet, der blev grundlagt i 2003, er en vigtig aktør i området og har en veletableret position.

Prosero opkøber Avainahjo OY og har nu lokal tilstedeværelse 100 steder over hele Norden. Avainahjo blev grundlagt allerede i 1956 og tilbyder eftermarkedsprodukter og tjenesteydelser inden for teknisk sikkerhed til boligsektoren.

Prosero styrker positionen i Norge med et opkøb af Buysec AS og Buytec AS. Buysec blev startet i 1994 af Kongsberg group og er i dag totalleverandør af adgangskortsystemer og tilbehør. Buytec tilbyder et økosystem af tjenester og produkter til eventindustrien.

2022

Januar

Prosero opkøber Lukkoluket Oy i Finland som er en totalleverandør af tekniske sikkerhedsløsninger.

Prosero opkøber El & Fastighetsdrift Stockholm AB som er en certificeret leverandør af brandalarmer og elektriske installationer og relaterede tjenester.

Prosero udvider i Danmark igennem det seneste opkøb af låsesmeden HARDI-V. HARDI-V er totalleverandør inden for teknisk sikkerhed og har afdelinger i Randers og Viborg.

April

Prosero opkøber Norrbottens Larm. Norrbottens Larmkonsult er en førende leverandør af sikkerhedsteknik i Norrbotten.

Prosero opkøber Ajan Lukko i Finland. Selskabet er totalleverandør inden for teknisk sikkerhed og er etablerede Tampere.

Prosero opkøber Uppsala Säkerhetsteknik AB i Sverige. Uppsala Säkerhetsteknik har et bredt kundetilbud inden for låse- og adgangssystemer, brandalarmer, indbrudsalarmer, kameraovervågning samt datanetværks- og elinstallationer.

Maj

Prosero opkøber Tele-Projekti Oy og THV Tele – ja Hälytysvalvonta Oy i Finland. Virksomhederne driver en af de største alarmcentralvirksomheder i det sydvestlige Finland. Desuden tilbyder de avancerede sikkerhedsløsninger.

Juli

Prosero opkøber Suomen Turvalukko OY i Finland. Virksomheden tilbyder produkter og løsninger inden for låse- og adgangssystemer, porttelefoni, dørautomatik, indbrudsalarmer og CCTV.

September

Prosero fortsætter vækstrejsen i Norge, og igennem opkøbet af Lås & Prosjekt AS styrkes tilstedeværelsen i Oslo-regionen yderligere.

Oktober

Prosero styrker sin tilstedeværelse i Jylland i takt med, at Sikring Nord bliver en del af koncernen.

Prosero tager det første skridt ind i Tyskland, da BOFFERDING GmbH bliver en del af gruppen.

2023

Januar

Låssmeden KanLås AB slutter sig til Prosero Security Group.

Marts

Meri-Lapin Lukituspalvelu Oy bliver en del af Prosero Security Group.

Port Øst bliver en del af Prosero Security Group.

April

ST Hälytys bliver en del af Prosero Security Group.

Maj

Etelä-Suomen Hälytintekniikka OY bliver en del af Prosero Security Group.

Prosero styrker sin tilstedeværelse i Nordnorge gennem opkøbet af Lofoten Låsservice.

Prosero styrker sin tilstedeværelse i Norge gennem opkøbet af Assistent Partner AS.

Juni

Prosero har opkøbt sikkerhedsaktørerne AS Brann og Sikringservice samt Lås og Beslag AS.

Juli

AB Norrskydd bliver en del af Prosero Security Group.

Nielsen Sikring i Danmark bliver en del af Prosero Security Group.

August

Prosero fortsætter sin ekspansion i Finland gennem opkøbet af Emsec Oy.

September

Lås-Arne i Huddinge fusioneres i LH Alarm.

Lås & Sikring AS bliver en del af Prosero Security Group.

Prosero Security Group opkøber SIKOM Danmark A/S.

November

Prosero opkøber Weckbacher Sicherheitssysteme GmbH, en vigtig aktør på det tyske sikkerhedsmarked.

Prosero Security Group opkøber JM Lukko- ja Turvatekniikka Oy i Finland, som er en anerkendt familieejet virksomhed med stor ekspertise og en bred portefølje af sikringstjenester.

2024

Januar

Prosero opkøber Hyvinkään Turvalukko Oy i Finland og styrker sin position i det sydlige Finland.

Februar

Prosero-virksomheden Romerike Låsservice AS opkøber KeyWest Lås og Sikkerhet AS i Norge.

Svensk Prosero-virksomhed Öbacka Tele & Larm AB opkøber EL & Larm Anläggningar i Norr AB.