Med Prosero i ryggen får vores selskaber ideelle forudsætninger for at fortsætte deres udvikling og kunne tilbyde kunden de rette sikkerhedsløsninger. Bibeholdt lokalt lederskab og decentraliseret beslutningstagning fastholder vores medarbejderes viden og passion. Det der driver os er at skabe langsigtede relationer, ikke kortsigtede forretninger. Kunderne er altid i fokus, og både stor og lille behandles med størst mulige engagement. Hos Prosero er vi trygge ved vores rolle som eksperter i sikkerhed. Vi er ligefremme, ærlige og tydelige – vi siger det, som det er. Både til hinanden og til vores kunder.

Hos Prosero er vi sikre på vores rolle som sikkerhedseksperter. Vi er ligetil, ærlige og klare – vi siger tingene, som de er.
Både over for hinanden og over for vores kunder.

For os hos Safetytech føles det meget positivt, at vi nu er en del af Prosero. Vi kan arbejde på samme måde, som vi gjorde før, og beholde vores virksomhedskultur, samtidig med at den interne rollefordelingen er blevet tydeligere, så vi kan bevæge os fremad i et hurtigere tempo. Takket være et aktivt samarbejde i koncernen kan vi desuden tilbyde vores lokale kunder en bredere portefølje af viden og produktområder.

Magnus Bengtsson, adm. dir. Safetytech.

For Beslag-Consult har det været meget positivt at blive en del af Prosero. Vi kan stadigvæk bestemme en masse selv, og samtidig kan vi drage nytte af at være en koncern. Gennem de rigtige indkøbsbetingelser og kanaler styrker vi vores konkurrenceevne i en branche, der er under konsolidering.

Tom Frigård, adm. dir. Beslag-Consult.

For mig og for LH Alarm var det vigtigt at dels kunne fortsætte med at arbejde som vi plejer, men også at få en ejer, der kan støtte og bistå med ekspertise i vigtige spørgsmål, eksempelvis ved større licitationer. I Prosero har vi fået netop det. Prosero er til rådighed, når vi har brug for det, og sammen arbejder vi som et team for at opnå det bedste resultat.

Lars Ihd, adm. dir. LH Alarm.

Prosero giver OpenUp forudsætninger for at udvikle sig og vokse, og der åbnes døre for nye muligheder. Et øget kundegrundlag igennem vores søsterselskaber. Konstant tilgængelig kompetence til rådgivning og støtte. Vi har bl.a. turdet at tage skridtet og åbne en filial i Linköping. I vores første 18 måneder med Prosero har vi øget både overskud og omsætning med over 50 %.

Christopher Lindberg, adm. dir. OpenUp.

Takket være samarbejdet i Prosero har vi kunnet løse flere og mere komplekse projekter for vores lokale kunder her i Bohuslän. Vores forskellige specialer i koncernen er en styrke. Det er lykkedes os at bevare det lille selskabs hurtige reaktionstid og gode kundeservice, samtidig med at bevidstheden om en større koncern i ryggen øger trygheden for både kunder og medarbejdere.

Jan Andersson, Rikstvåans Låsservice

For os har det været et stort løft at gå med i Prosero. Takket være et stærkt samarbejde i koncernen, mellem dygtige lokale og specialiserede selskaber, har Swedsecur kunnet udvide vores tilbud fra indbrudsalarmer, adgangssystemer og kameraløsninger til at tilbyde kunden EN kontakt til hele sikkerhedsløsning, inklusive låse og dørautomatik.

Henrik Johansson, Swedsecur

Proseros selskaber er "lokale verdensmestre". Sammen med vores søsterselskaber har vi fået et endnu stærkere og bredere tilbud til vores lokale kunder i Vestsverige. Virksomhedskulturen er præget af hjælpsomhed. Vi gør brug af hinandens specialviden internt i koncernen.

Ingmar Alexandersson, Låssmeden Sven Alexandersson