Prosero Security Group er blandt de førende i Nordeuropa inden for teknisk sikkerhed. Kernevirksomheden består i at skabe et sikkert og åbent samfund ved at tilbyde effektive sikkerhedsløsninger, som beskytter mennesker og ejendom. Ved hjælp af skræddersyede tekniske løsninger inden for låse, alarmer, adgangssystemer, overvågning, brandbeskyttelse og personbeskyttelse er Prosero en vigtig aktør, som former dagens og morgendagens succesfulde sikkerhedsløsninger og bidrager til et tryggere samfund.

Prosero i tal

+170

steder i hele Nordeuropa

+2 000

kvalificerede medarbejdere

+90 000

tilfredse kunder hvert år

+4 500

millioner SEK i omsætning

Grundlagt af sikkerhedseksperter

Gruppen blev etableret i 2017 af otte førende sikkerhedsaktører i Sverige og Norge, som gik sammen for at imødegå markedets stigende behov. I dag består Prosero af mere end 90 selskaber med over 90.000 kunder i Nordeuropa. I årenes løb er kundetilbuddet udvidet til at omfatte flere ydelser inden for tilknyttede forretningsområder.

Baseret på en decentraliseret forretningsmodel

Proseros succesfulde vækst er drevet af gruppens decentraliserede forretningsmodel. Modellen uddelegerer operativ og strategisk beslutningstagning til virksomhederne. Vigtige beslutninger træffes lokalt, tæt på kunder og ansatte. Det skaber fleksible virksomheder med korte beslutningsveje, som hurtigt kan tilpasse sig markedets varierende behov. Den decentraliserede model muliggør hurtigere vækst, større ansvarstagen og nærhed til kunden.

Fællesnævnerne for vores virksomheder er et højt videns- og serviceniveau, tilfredse kunder og en stærk forankring i det lokale marked. Som en del af Prosero kan vores virksomheder beholde den nære relation til deres kunder og samtidig tilbyde den store organisations tryghed og konkurrenceevne.

Proseros ansatte er meget dygtige teknikere med stor viden og erfaring inden for branchen, håndværket og de nyeste tekniske løsninger. De har store muligheder for at både påvirke deres eget arbejde og bidrage til virksomhedens udvikling. Deres viden og idéer er afgørende for gruppens fortsatte udvikling.

Tilstedeværelse på over 170 steder

Stadig flere sikkerhedsfirmaer ser fordelene ved at blive en del af Prosero. I efteråret 2023 passerede gruppen lokal tilstedeværelse i mere end 170 steder og tilbyder nu sikkerhedstjenester i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Tyskland.