Stora Sköndal logo

Tidligere havde Stora Sköndal 45 forskellige mekaniske låsesystemer, hvilket gjorde nøglehåndteringen besværlig og svær at overskue. Samuelsson & Partner har efter en udførlig behovsanalyse installeret et fælles, digitalt låsesystem for hele virksomheden, hvilket omfatter 4.000 låsepunkter. Det har gjort hverdagen sikrere for alle, inklusive medarbejdere, driftsansvarlige og underleverandører.

En kraftigt medvirkende årsag til at stiftelsen valgte Samuelsson & Partners som hovedleverandør af det nye låsesystem, var, at de påtog sig ansvaret for hele opgaven, hvilket vil mindske omkostningerne på langt sigt og øge trygheden. Vi vokser så det knager, og med iLOQ-systemet ser vi ingen begrænsninger af vores behov.

Christer von Essen, stiftelsen Stora Sköndal

Alle medarbejdere har nu en personlig nøgle, der giver adgang til alt fra digitale medicin- og journalsystemer til hængelåse, afhængigt af hvilke adgangskrav der er nødvendige for rollen. Det er også blevet nemmere for de ansvarlige hurtigt at udlevere nøgler til nyankomne i flygtningeindkvarteringen, eller adgang til pårørende i demensafsnittet. Via internetbaseret software kan stiftelsen nemt administrere og overskue rettigheder, samtidig med at al brug af nøgler bliver registreret i systemet. Desuden kan man nemt og hurtigt spærre mistede nøgler – en betydeligt mere effektiv løsning end at skulle omstille eller udskifte låsecylindere, når en nøgle bliver væk

Som en del af udviklingen af Stora Sköndal foretages der mange ny- og ombygninger. Med det nye, digitale låsesystem er det betydeligt nemmere for underleverandører at komme ind i de nødvendige lokaler. Tidligere blev der ofte anvendt midlertidige byggelåse, hvilket medførte store omkostninger for stiftelsen.

– Til alt nybyggeri skal der bruges et stabilt fundament, og det er også tilfældet for låsesystemer. Vores viden og forståelse for vores kunders virksomheder adskiller os fra andre låsesmede. Struktur og systematisering skal altid tage udgangspunkt i kundens behov og ikke være drevet af leverandørens udbud, siger Petter Samuelsson, adm. dir. og grundlægger af Samuelsson & Partner.