Stockholms Havne Logo

Kontrakten omfatter sikkerhedsudstyr i kontorer, teknikrum, passagerterminaler og logistikarealer med store godsstrømme. Zenita Security har hele tiden medarbejdere på stedet, og det et engageret team, som er ansvarlige for at holde sikkerhedssystemet i topform. Såvel projektledere som teknikere er erfarne og har en bred vifte af viden inden for låsesikkerhed og IT.

Zenita Security er en vigtig leverandør, som har stor betydning i vores hverdag. Virksomheden er meget intens og foranderlig. Hvis sikkerhedssystemerne går ned, påvirker det hele vores flow, såvel passagertrafik som godshåndtering og anden logistik. Vi stiller høje krav til kvalitet og udførelse og har en løbende dialog med Zenita vedrørende projektering og opfølgning. Begge parter arbejder hårdt på hele tiden at udvikle samarbejdet.

Hans Kemkes, sikkerhedschef Stockholms Hamnar

Zenita Securitys adm. dir. Lars Lundgren, siger, at det er lykkedes for selskabet at løse en stor del af Stockholms Hamnars sikkerhedstekniske udfordringer. Samtidig har virksomheden udviklet evnen til at samarbejde med store og krævende kunder. Lars konstaterer, at valg af teknik og vedligeholdelse er afgørende for driftssikkerheden i systemerne. Han understreger også vigtigheden af omhyggelig planlægning og opfølgning for at opretholde det rette sikkerhedsniveau.
– Som et eksempel kan det nævnes, at vi fotodokumenterer, med kundens godkendelse, indvendigt i alle tekniske installationer for virkelig at sikre kvaliteten. For at øge gennemsigtigheden har vi også et sagshåndteringssystem, hvor kunden kan oprette sager og med det samme få tilbagemelding om udførte foranstaltninger. På den måde bliver fejl og mangler dokumenteret, identificeret og afhjulpet på en systematisk måde, hvilket igen bidrager positivt til anlæggenes høje kvalitet og driftssikkerhed.