I forbindelse med at Region Skåne vedtog at gennemføre omfattende ombygninger af deres sygehuse, blev spørgsmålet om et nyt adgangssystem for at ruste Helsingborg sygehus til fremtiden på ny aktuelt.

Et sygehus rummer mange specialfunktioner. Der ikke findes i andre ejendomme. Vi har mange komplekse dørinstallationer og skal bruge et integreret adgangs- og indbrudsalarmsystem, der nemt kan tilpasses nye krav fra plejesektoren. Med det system Swedsecur har installeret, kan vi gennemføre opdateringer på månedsbasis, hvilket er afgørende for os.

Tord Johansson, driftssagkyndig i Regionsservice i Region Skåne

Swedsecur har over de seneste fem år udført installation, idrifttagning og systemvedligeholdelse af adgangssystemet. Arbejdet har omfattet systemudskiftning ved 700 eksisterende døre og nyinstallationer ved 1.800 nye døre. I alt omfatter systemet 13.000 alarmpunkter. Kravene til sygeplejen ændres med tiden, hvilket naturligvis også påvirker sikkerhedsløsningerne.

I skrivende stund (foråret 2020) foregår der renovering af hovedbygningen på 105.000 kvadratmeter. Ombygningen har medført et behov for et midlertidigt kodesystem med dynamisk kode, som gør det nemt for patienter, der midlertidigt har brug for at forlade en afdeling eller konsultation, at komme ind igen ved hjælp af en engangskode. Vi støder hele tiden på og løser nye udfordringer, siger Magnus Berndtsson, projektleder og tekniker på Helsingborg sygehus. Swedsecur medvirker også til projektering af ny- og ombygninger for at sørge for, at lokalerne også udformes optimalt set fra et sikkerhedsperspektiv.

– Vi har samarbejdet med Swedsecur i mange år, og de forstår plejesektoren lige så godt som os. Det er et meget åbent og fleksibelt samarbejde, og de evner at finde kreative løsninger, der bidrager til maksimal fleksibilitet og sikkerhed for virksomheden, siger Tord Johansson.