Är ni i behov av brandlarm i Göteborg? Välkommen till Prosero! Vi är experter vad gäller brandförebyggande lösningar och besitter ett stort utbud, både vad gäller kompetens och produktsortiment, inom brandskydd och brandlarm i Göteborg med omnejd.

Installera brandlarm Göteborg

Brandlarm har som huvudsakligt syfte att informera sin omgivning i ett så tidigt stadie som möjligt om en potentiell brand. För att ett brandlarmsystem ska fungera optimalt så är det viktigt att tekniken är samspelt med den mänskliga faktorn. Något som vi på Prosero säkerställer genom att på ett tryggt, säkert och smidigt sätt installera brandlarm i Göteborg.

Brandskydd Göteborg – Våra verksamheter

Vi erbjuder flertalet verksamheter som är specialiserade inom brandförebyggande lösningar såsom brandlarm och brandskydd i Göteborg med omnejd. Utöver vårt produktsortiment och i och med vår expertis inom området erbjuder vi även utbildningar inom brandsäkerhet i Göteborg för att dela med oss av vår kunskap till allmänheten.

Med vår stora kompetens och långa erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete delar vi dessutom med oss av allt från utrymningsplaner till brandsläckare och annan brandskyddsutrustning.

Flera av våra verksamheter för brandlarm och brandskydd i Göteborg är certifierade leverantörer och har dessutom behöriga ingenjörer. Besök dem här nedan:

Läs mer om våra verksamheter här.