Axel Group Europark Red Spot

Axel Group går med i Prosero Security Group

2019/05/03

Vi har nöjet att välkomna Axel Group – en ledande leverantör av personlarm som tjänst – att bli en del av
den växande säkerhetsgruppen Prosero Security Group (”Prosero”).

”Vi har sett en ökad efterfrågan av personlarm. Personlarm erbjuder en ökad trygghet för personer som arbetar med riskfyllda arbetsmoment, på utsatta positioner eller har en hotbild över sig. I sådana situationer kan personlarm innebära skillnad mellan liv och död. VD och grundare Johannes Jacobsson har tillsammans med sina medarbetare på ett mycket framgångsrikt sätt, med kunden i fokus, skapat paketerade personsäkerhetslösningar som
kombinerar en förstklassig service med högkvalitativa produkter. Axel Group är specialister inom sitt område och är också en leverantörsoberoende aktör, vilket passar väldigt väl in i Prosero och kommer att bli ett mycket bra tillskott till gruppen.” kommenterar Mikael Norlander, VD Prosero Security Group

Axel Group ett leverantörsoberoende företag med fokus på tjänster och tekniska lösningar inom arbetsmiljö och personsäkerhet. Arbetet utgår ifrån arbetsmiljölagstiftningens föreskrifter om ensamarbete och våld & hot i arbetsmiljön. Företaget är i dagsläget en av Sveriges ledande leverantörer inom personsäkerhetslösningar. Verksamhet bygger på långvariga och starka relationer med kunder och leverantörer. Axel Groups fokus ligger i att leverera marknadens mest kompletta och kvalitativa personlarmspaket. Axel Group kombinerar bra service med bra produkter och en egen utbytespool som gör att kunden inte skall behöva vänta på reparationstider. Axel Group tar vid försäljningen av trygghetspaket ansvar under hela avtalsperioden, med allt från analys av organisationens behov till implementering och uppföljningsmöten. Axel Group kopplar larmen till säkra larmcentraler och utbildar användarna i hela larmkedjan. Allt dokumenteras och utvärderas kontinuerligt för att garantera att kunden får ut optimalt av de tjänster som Axel Group levererar.

Axel Group har vuxit starkt sedan starten 2010 och varit drivande i arbetet med tjänsteorientering av personssäkerhetsbranschen. 2018 utsågs Axel Group av Veckans Affärer till ett Superföretag och utnämndes av Dagens Industri till ett av årets Gasellföretag. Axel Group har 10 anställda och omsätter ca 20 Mkr.

Vi är idag en av de ledande leverantörerna av personlarm som tjänst och även den enda helt leverantörsoberoende aktören på marknaden för personlarm. Vi kommer fortsatt att driva verksamheten på samma sätt, med helhetslösningar för personsäkerhet inom offentlig- och privat sektor. Axel Group med säte i Stockholm har en rikstäckande verksamhet. Nu genom förvärvet får vi mer resurser, ett större nätverk av samarbetspartners inom fler områden och en tydligare lokal närvaro. Detta stärker inte bara erbjudandet till kunder, utan även leveranssäkerheten för alla våra partners och återförsäljare som vuxit kraftigt de senaste åren.”  kommenterar Johannes Jacobsson, VD Axel Group

Tidigare ägare har genom detta blivit delägare i Prosero.

Prosero består av 26 företag på 39 platser i Sverige och Norge
Axel Group, Axlås & Solidlås, Begelås, Beslag-Consult, Bodø Sikkerhet & Lås, Borås & Kungsbacka Lås & Säkerhet, Cadsafe Brandservice, Citylåset i Kristianstad, CFS Larm, Dala Lås, Dalek Lås & Larm, Farsta Lås, LH Alarm, Låshuset Sikkerhetssenter, Låssmeden Sven Alexandersson, Låsesmeden Tromsø, Lövestad Larmcentral, OpenUp, Passera, Rikstvåans Låsservice, Romerike Låsservice, Safetytech i Väst, Swedsecur, Tele & Säkerhetstjänst i Skara, Telos Telemontage och Zenita. Proseros samlade omsättning uppgår till ca. 870 MSEK.
www.prosero.com

Kontakt
Mikael Norlander, VD, Prosero Security Group
mikael.norlander@prosero.com
+46-707 25 62 75

Johannes Jacobsson, VD, Axel Group
johannes.jacobsson@axel.se
+46-10-602 30 32

Alla nyheter