Actas handslag

Prosero går in i Danmark – ACTAS ansluter till gruppen

2019/12/03

ACTAS A/S , ett av Danmarks ledande säkerhetsföretag med ca 100 medarbetare fördelade på sex lokala kontor, blir en del av Prosero Security Group. Prosero har sedan bildandet i maj 2017 utvecklats till ett av Nordens ledande säkerhetsföretag med starka marknadspositioner i Sverige och Norge. Genom ACTAS får Prosero nu också en stark plattform för fortsatt lönsam tillväxt i Danmark.

”Prosero har höga ambitioner och vi har etablerat en väl fungerande modell för lönsam tillväxt i både Sverige och Norge som vi ser är överförbar till fler länder. ACTAS har länge stått som nummer 1 på vår lista i Danmark och det är därför extra roligt att nu få möjligheten att välkomna dem in i gruppen. ACTAS har en stark marknadsposition, både lokalt och nationellt, unika mjukvarulösningar, tjänsteutvecklingsavdelning och ett av branschens mest välutvecklade lärlingsprogram. Vi har väldigt mycket gemensamt, inte minst liknande företagskulturer, och samtidigt finns det områden där vi kan lära och dra nytta av varandras erfarenheter och kompetenser i vår fortsatta utveckling tillsammans”, kommenterar Mikael Norlander, VD Prosero.

ACTAS bildades 2011 genom en fusion mellan Lønstrup Sikring A/S och JCA sikring A/S. ACTAS är idag en rikstäckande totalleverantör av säkerhetssystem till privata företag och offentlig sektor i Danmark. Företaget utvecklar, integrerar och underhåller säkerhetslösningar inom områdena kameraövervakning, inbrottslarm, brandlarm, passersystem, lås och dörrautomatik. ACTAS har ca 100 anställda fördelade på sex lokala kontor (Aalborg, Skive, Århus, Fredericia, Köpenhamn och Hårlev) och omsätter ca 100 MDKK.

Vi glädjer oss väldigt mycket till att nu vara en del av Prosero. Vi bygger vidare på de kompetenser som vi har sedan tidigare samtidigt som vi får tillgång till de gemensamma resurser som finns inom Prosero, Nordens snabbast växande säkerhetsgrupp. Som en del av Prosero blir det möjligt för oss att vidareutvecklas i en hög takt och ta tillvara på vår fulla potential, bl.a. genom nya innovativa säkerhetslösningar. Vi behåller företagsnamnet och varumärket ACTAS. Kunder och medarbetare kommer inte uppleva någon förändring eftersom både ledning och samtliga medarbetare på våra sex avdelningar fortsätter precis som tidigare”, kommenterar Jørgen B. Kronborg, VD ACTAS.

Tidigare ägare av ACTAS har genom detta blivit delägare i Prosero.

Prosero är ett av Nordens ledande säkerhetsföretag med lång erfarenhet i branschen och stark lokal förankring på 46 platser i Sverige, Norge och Danmark
Prosero består av lokalt ledande säkerhetsföretag som förenar det mindre företagets snabbhet med den stora säkerhetsgruppens trygghet. Prosero säljer kompetens och levererar den ledande säkerhetstekniken anpassad för varje kund och applikation. Tjänsteerbjudandet inkluderar rådgivning, integration, drift, underhåll, service och övervakning av larm, passersystem, kamerasystem, lås och brandsäkerhet. Prosero finns på 31 platser i Sverige, 9 platser i Norge och 6 platser i Danmark. Den samlade omsättningen uppgår till ca. 1300 MSEK.

www.prosero.com

Kontakt
Mikael Norlander, VD, Prosero Security Group
mikael.norlander@prosero.com
+46-707 25 62 75

Jørgen B Kronborg, VD, ACTAS
jbk@actas.dk
+45-4080 8384

Alla nyheter