• 58

  Platser
 • 47

  Verksamheter
 • 800

  Medarbetare
 • 1600

  MSEK i omsättning

Branscher

Våra kunder finns inom flera områden av näringslivet och den offentliga sektorn. Läs mer om våra vanligaste kundsegment.

Tjänster

Våra företag erbjuder kompletta, skräddarsydda lösningar inom lås, larm, övervakning och passersystem – hela vägen från projektering till installation, integration och service.

Prosero Digital Access Logo

Digital Access

Inom Prosero Digital Access har Prosero samlat egenutvecklade digitala lås- och accesslösningar.

Läs mer